Helseeffekter av trening og ernæring hos rullestolbrukere

Les mer om prosjektet her:


Søknadssammendrag

Lav mekanisk belastning på skjelettet gjør at rullestolbrukere har en økt risiko for lav beintetthet og dermed også for brudd og tilhørende komplikasjoner. Forskning viser en høy insidens på 2-3 brudd per 100 pasientår relatert til lav beintetthet hos ryggmargsskadde, hvorav 70 % oppstår ved enkel forflytning som fra rullestol til seng. Konsekvensene av slike brudd fører hos halvparten til sekundære komplikasjoner, som infeksjoner, trykksår, stivhet, depresjon og videre forringelse av beinhelsen. Økt grad av fysisk aktivitet og optimalisering av kosthold kan ha stor påvirkning for generell fysisk og psykisk helse og livskvalitet, men også spesifikt på beinhelse. Trenings- og kostholdstiltak har vist seg effektive for å bedre beinhelse hos den generelle befolkningen. Til nå er det manglende kunnskap om hvordan beinhelse kan optimaliseres hos rullestolbrukere. Det er et behov for forskning på hvordan trening og kosthold kan brukes i forebygging og behandling av lav beintetthet i denne gruppen. I dette prosjektet skal et interdisiplinært team av forskere og praktikere skreddersy et ernærings- og bein-spesifikt treningsprogram for å øke beintetthet hos både idrettsaktive og ikke-aktive rullestolbrukere med lav beintetthet. Ved et randomisert kontrollert studiedesign deles 60 deltakere i intervensjonsgruppe og kontrollgruppe. Deltakerne i intervensjonsgruppen gjennomfører et 24-ukers ernærings- og treningsprogram. Dette består av ernæringsveiledning for optimalisering av kosthold for beinhelse, og 3 treningsøkter per uke med styrketreningsøvelser rettet mot bedring av beintetthet i rygg og hofte. Ved start, halvveis og slutten av intervensjonen gjøres de samme målingene hos begge grupper, hvor hovedparameterne er beintetthet, blodmarkører for beinoppbygning, kroppssammensetning, progresjon i styrkeøvelser og mål på mental helse. Basert på utfallet av programmet vil prosjektgruppen utvikle forskningsbaserte praktiske helsefremmende råd og en plan for implementering for helsepersonell som arbeider med rullestolbrukere i kommunene. Det vil være stor grad av brukermedvirkning gjennom hele prosjektperioden og det tette samarbeidet mellom forskningsinstitusjonene, praktikere som arbeider med rullestolbrukere, brukerorganisasjoner og kommune, vil fasilitere direkte implementering av retningslinjene. Prosjektet vil styrke NIF og den frivillige idrettens rolle i å inkludere rullestolbrukere i aktivitet som fremmer helse og trivsel. Prosjektet bidrar med evidensbasert kunnskap for en unik samfunnsgruppe som er underrepresentert i litteraturen og i idretten. På kort sikt vil vi minske kunnskapshull om beinhelse, fysisk aktivitet og ernæring hos rullestolbrukere for å bedre fysisk og mental helse og livskvalitet. På lengre sikt håper vi å øke forståelsen for, og dermed også mulighetene til kommunene, sammen med idretten, for å håndtere utfordringer relatert til lav beintetthet, fysisk inaktivitet og overvekt hos rullestolbrukere.

Søknadssammendrag

Lav mekanisk belastning på skjelettet gjør at rullestolbrukere har en økt risiko for lav beintetthet og dermed også for brudd og tilhørende komplikasjoner. Forskning viser en høy insidens på 2-3 brudd per 100 pasientår relatert til lav beintetthet hos ryggmargsskadde, hvorav 70 % oppstår ved enkel forflytning som fra rullestol til seng. Konsekvensene av slike brudd fører hos halvparten til sekundære komplikasjoner, som infeksjoner, trykksår, stivhet, depresjon og videre forringelse av beinhelsen. Økt grad av fysisk aktivitet og optimalisering av kosthold kan ha stor påvirkning for generell fysisk og psykisk helse og livskvalitet, men også spesifikt på beinhelse. Trenings- og kostholdstiltak har vist seg effektive for å bedre beinhelse hos den generelle befolkningen. Til nå er det manglende kunnskap om hvordan beinhelse kan optimaliseres hos rullestolbrukere. Det er et behov for forskning på hvordan trening og kosthold kan brukes i forebygging og behandling av lav beintetthet i denne gruppen. I dette prosjektet skal et interdisiplinært team av forskere og praktikere skreddersy et ernærings- og bein-spesifikt treningsprogram for å øke beintetthet hos både idrettsaktive og ikke-aktive rullestolbrukere med lav beintetthet. Ved et randomisert kontrollert studiedesign deles 60 deltakere i intervensjonsgruppe og kontrollgruppe. Deltakerne i intervensjonsgruppen gjennomfører et 24-ukers ernærings- og treningsprogram. Dette består av ernæringsveiledning for optimalisering av kosthold for beinhelse, og 3 treningsøkter per uke med styrketreningsøvelser rettet mot bedring av beintetthet i rygg og hofte. Ved start, halvveis og slutten av intervensjonen gjøres de samme målingene hos begge grupper, hvor hovedparameterne er beintetthet, blodmarkører for beinoppbygning, kroppssammensetning, progresjon i styrkeøvelser og mål på mental helse. Basert på utfallet av programmet vil prosjektgruppen utvikle forskningsbaserte praktiske helsefremmende råd og en plan for implementering for helsepersonell som arbeider med rullestolbrukere i kommunene. Det vil være stor grad av brukermedvirkning gjennom hele prosjektperioden og det tette samarbeidet mellom forskningsinstitusjonene, praktikere som arbeider med rullestolbrukere, brukerorganisasjoner og kommune, vil fasilitere direkte implementering av retningslinjene. Prosjektet vil styrke NIF og den frivillige idrettens rolle i å inkludere rullestolbrukere i aktivitet som fremmer helse og trivsel. Prosjektet bidrar med evidensbasert kunnskap for en unik samfunnsgruppe som er underrepresentert i litteraturen og i idretten. På kort sikt vil vi minske kunnskapshull om beinhelse, fysisk aktivitet og ernæring hos rullestolbrukere for å bedre fysisk og mental helse og livskvalitet. På lengre sikt håper vi å øke forståelsen for, og dermed også mulighetene til kommunene, sammen med idretten, for å håndtere utfordringer relatert til lav beintetthet, fysisk inaktivitet og overvekt hos rullestolbrukere.

Prosjektleder/forsker

Linn Christin Risvang

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Helseeffekter av trening og ernæring hos rullestolbrukere
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Norges idrettshøgskole, Seksjon for fysisk prestasjonsevne
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
14.02.2022
Sluttdato
31.12.2024