Helsefremming og trening for eldre

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Forskning viser hvor viktig det er for eldre å trene styrketrening regelmessig for å unngå tap av muskelfibre. Det å beholde og ha en aktiv muskulatur er helsefremmende og spesielt fallforebyggende blant eldre. Målet med prosjektet er at flere eldre skal klare seg bedre selv og på lengre sikt bli en mindre belastning for samfunnet ved at de kan klare ting selv lengre. Samtidig er det viktig med en kropp som fungerer for å ha god livskvalitet. Treningen vil derfor fokusere på styrke spesielt i ben, men også generell bevegelighet og koordinasjon. Med dette prosjektet ønsker jeg å jobbe forebyggende for eldre. Norge ligger på topp i Europa på forekomst av fall hos eldre. To av de største risikofaktorene for fall og fall relaterte skader er lav muskelstyrke og lav muskelmasse. Regelmessig styrketrening vil minske tap av muskelmasse samt at den muskelmassen de har fungerer godt og vil bedre reaksjonsevne. Videre er også fysisk aktivitet bra for psyken og forebygge ensomhet som også vil være et viktig aspekt i dette prosjektet. Psykisk helse henger tett sammen med fysisk aktivitet og derfor også en viktig del av treningen. Pr i dag er det ikke noe fast, organisert trening for de eldre som bor i institusjonene. Dette mener jeg det bør gjøre noe med som er noe av kjernen i prosjektet.

Aktivitet/tiltak/metode

Ønsker å starte gratis styrketrening for eldre. I grupper på treningslokale, og på boliger hvor de ikke har noe treningstilbud. Treningen foregår i grupper med strikker, egen kroppsvekt og vekter. Treningen vil bli tilrettelagt hver enkelt sitt nivå. De vil få opplæring i øvelsen før hver økt og veiledning på øvelsene underveis. Det finnes 3 bo og servicesenter i Nord Odal og 2 i Sør Odal. Planen er at alle disse skal få tilbud om 1 time gratis trening for beboerne 1 gang i uken. Jeg tar med utstyr til treningen mellom de forskjellige stedene. Treningen vil bli holdt i dagligstuen i grupper, ute ved fint vær eller annet egnet rom. Gruppens størrelse vil variere noe ut i fra brukerenes utgangspunkt. Målet er å ha minst 10 stk i hver gruppe ved oppstart og øke etter hvert om det går. Jeg er opptatt av at alle skal få godt utbytte og oppfølging i treningen, og jeg vil vurdere mobilitet og funksjonsevne på de som deltar slik at alle føler seg ivaretatt og trygge. En utfordringer som kan oppstå er å få de eldre til å ville delta . Her tenker jeg det er viktig at de får god informasjon i forkant slik at de vet hva det går ut på, samt at det er lov å prøve for å teste det ut. Jeg må jobbe med å nå ut til de som er aktuelle for å bli med på trening og jobbe med motivasjonen til deltagerne. Jeg vil også etablere en trening i uken på et leid lokale hvor eldre som bor hjemme kan komme å trene. Denne gruppen vil ha samme fokus både med tanke på trening, men også det sosial aspektet. Her også vil gruppen starte med 10 stk og evt utvides om forholdene tilsier at det er ok. Det finnes flere studier som viser at spesielt styrketrening er viktig for eldre for blant annet å forebygge fallskader. Samtidig skal denne treningen også være en sosial arena som igjen vil øke trivsel og velvære. Jeg er opptatt av hverdagshelse og at man skal oppnå bedre livskvalitet. Det skal være hyggelig trene og noe man har lyst til å gjøre igjen.

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektet har som hensikt å øke deltagernes muskelstyrke og balanse. Det vil også øke deres sosiale møtepunkter gjennom uken ved at treningen foregår i grupper og er da både sosialt og bra for kroppen. På lang sikt er målet at flere eldre skal klare seg bedre selv, minske fallrelaterte skader som er ekstremt kostbare for samfunnet, og at de eldre kjenner på en trygghet ved bedre muskelstyrke og balanse i hverdagen. Deltakerne forventes å bli sterkere og mer mobile gjennom regelmessig og spesifikk trening. Ved at de eldre trener styrke vil de klare mer selv og kunne lette arbeidet til f.eks. hjemmehjelper eller ansatte i boliger i forhold til stell og andre hverdagslige gjøremål.

Plan for gjennomføring

Oppstart av trening for de enkelte boligene i løpet av januar 2023. Videre er planen at de skal trene fast en eller 2 dager i uken (det vil bli noen uker uten trening pga ferieavvikling o.l.) Gjennom en 2 års periode skal utvalgte deltagere som ønsker det rapportere sin fremgang gjennom treningen og det skal gjennomføres balansetester og styrketester. På denne måten ønsker jeg å følge med på utviklingen til deltagerne. Etter endt prosjektperiode samles mine erfaringer, testresultater og deltagernes erfaringer i en rapport.

Prosjektleder

Ingrid Bogsrud Bergseteren

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Helsefremming og trening for eldre
Organisasjon
Norsk Forening for Folkehelse – Folkehelseforeningen
Org.ledd
Trening med Ingrid Bergseteren
Beløp Bevilget
2023: kr 198 000, 2024: kr 198 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring