Helsefremmende arbeid i skole

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
Det er en utfordring for den enkeltes liv og framtid og det er en utfordring for samfunnet at en stor gruppe yrkesskoleelever, særlig menn, ikke gjennomfører videregående skole.
Prosjektets formål er forebygging.

Dårlig fysisk og psykisk helse er en utfordring for elever så vel som for Hop videregående skole. For å løfte enkelteleven mot målet og øke skolens gjennomføringskraft, søkes det derfor om støtte til et helseforebyggende tiltak i et todelt prosjekt.
*Kost og helse og et daglig måltid gjelder alle skolens elever. Elever som søker skoleplass har ulike grunner, men ett fellestrekk. De lever og spiser tilfeldig og har liten oppmerksomhet på ernæringens betydning for utholdenhet og læringsevne. Betalingsevne er en årsak, men også manglende kunnskap og erfaring.

Sammen med dem vil vi lære dem å tilberede og holde enkle måltider.
*Kondisjonstrening kombinert med styrkeoppbygging rettes mot noen elever som er aktive og urolige eller nedtrykte og deprimerte. Erfaring fra arbeid med rusmisbrukere er at fysisk aktivitet gir effekt. Den samme erfaring kan trekkes ut av et lite skoleprosjekt vi har hatt, rettet mot nevnte gruppe.

Erfaringen er en helsegevinst som gir seg uttrykk i bedret evne til å være elev og gjennomføre eget skoleprosjekt.
2. Prosjektets målsetning:
Prosjektets målsetning er å bedre elevers helse for å øke gjennomføringsgraden i skole, uansett evne og bakgrunn, gjennom tiltak i det todelte prosjektet.
3. Prosjektets målgruppe:
Alle elevene i skolen er tatt inn på grunnlag av en funksjonshemming.

Vanskene er varierte og sammensatte. Dårlig råd, vanskelige oppvekstvilkår og liten kunnskap om ernæring og matvaner gir dårlige betingelser for læring og god utvikling. Derfor rettes denne delen av prosjektet seg mot alle elvene.


Løpegruppen som kombinerer kondisjons- og styrketrening, består av elever med diagnostisert ADHD-problematikk og depressive lidelser.
4. Beskrivelse av gjennomføring:
Ide, mål og midler er forankret i ledelsen og har aksept hos lærerpersonalet. Rektor har ansvar for prosjektets organisering og gjennomføring og for rapportering oppover og nedover i organisasjonen. Prosjektet er planlagt avviklet over 5 semestre og skal gjennomføres med egne lærerkrefter.


Daglig tiltak: Brunsj kl.10.00 – 10.30, et felles måltid som dekker frokost- og lunsjbehovet forberedes sammen med elever i grupper.
Ukentlig tiltak: Løpegruppen – et særskilt tiltak om fysisk fostring i små grupper. Løype og treningsrom ligger på skoleområdet og gir derfor mulighet for stor fleksibilitet.
Prosjektgruppe følger prosjektet, vurderer det undervegs og evaluerer gjennomføringen.
5.Prosjektets betydning:
Temaet «God helse» får mye oppmerksomhet i media, angår den enkelte og har gjennomslagskraft i mange miljøer. Skolen ønsker å være offensiv på å utvikle god tilnærming til fraværsproblematikken i dagens skole. Gjennomføringsgrad, basert på fysisk aktivitet, kan måles. Gjennomføringsgrad i den totale gruppen basert på ernæring, kan også måles.

Resultater kan formidles i flere kanaler: Blå Kors, organisasjon for private skoler, kommuner og fylkeskommuner, samt det politiske miljøet. Prosjektet vårt ventes å bli et utstillingsvindu med tanke på hvordan skolene kan redusere frafall. Med støtte i prosjektet kan vi få mulighet til å vise at satsing på god helse i vid forstand kan ha en effekt i den gruppe elever vi har tegnet. Vi tenker at det er mulig å lære av hverandre. Vi håper derfor på at de private skolenes bidrag i utdanningslandskapet legges merke til i positiv forstand og at innsatsfaktorer vurderes å ha overføringsverdi.
6. Fremdriftsplan:
Prosjektet er planlagt igangsatt fra januar 2014. Det gjennomføres over 2,5 år eller 5 semestre. I første semester testes alle ledd i programmet for å sikre et godt prosjekt gjennom to fulle skoleår.
Fase 1: Prosjektetablering, rekrutering, informasjon og vurdering, jan.-juni 2014 ( 1 semester)
Fase 2: Rekruttering, informasjon og vurdering, aug.2014-jun.2015 (2 semestre)
Fase 3: Samme syklus som i Fase 2, aug.2015-jun.2016 (2 semestre)
Fase4: Avslutning og Prosjektevaluering, juni-aug. 2016

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

ExtraStiftelsen Rapport 100217.pdf

Prosjektleder/forsker

Steinar Våge

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Helsefremmende arbeid i skole
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 250 000, 2015: kr 250 000, 2016: kr 250 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
01.09.2016
Status
Avsluttet