Helsehjelp til EU-migranter

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100

Fremdriftsplan

Januar: Engasjere prosjektmedarbeider. Utvikle mer detaljert prosjektplan Gjennomgå prosjektplan og etablere gode rutiner for samarbeid med det tverrfaglige teamet på akuttovernattingen og med staben på helsesenteret. Utabeide nødvendige rutiner for henvisning, kø og dokumentasjon Kjøpe inn utstyr og rigge lokalet. Februar til juni: Tilby helsehjelp på akuttovernattingen to kvelder pr. uke Mars-april: Utarbeide søknad om mer langvarig utviklingsprosjekt. Utvikle samarbeidet med Helse og Samfunn (UIO) Mai – juni Formidle erfaringer Juni – sluttrapport forprosjekt

Prosjektleder/forsker

Marit Nybø

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Helsehjelp til EU-migranter
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2024: kr 400 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
30.06.2024