Helsemotivasjon på hjul

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjekt » Helsemotivasjon på hjul»

Bakgrunn for prosjektet.
Ideen ble unnfanget da vi LHL Os ble oppmerksomme på «alle» som falt utenfor de etablertes samfunn, grunnet mangel på egnede transportløsninger for sine handikap. Etter undersøkelser blant innbyggerne og andre frivillige organisasjoner, fattet LHL Os beslutning om å søke etter prosjektmidler til et egnet transportkjøretøy for å nå brukere i kommunen som har behov for hjelp til å bli hentet og kjørt til og fra ulike aktiviteter som møter, trim, frisør, fotterapeut og ikke minst dagsturer for de som har problemer med å komme seg ut i naturen, på museer, severdigheter etc.

Målsetting.
Prosjektets overordnede mål er å få etablert en tilbringer-/hentetjeneste i vår kommune, for å kunne drive hjelp til selvhjelp med sterk grad av brukermedvirkning og frivillig innsats. LHL Os ønsker å bidra til at alle mennesker kan ta ansvar for sitt eget liv og egne behov på lik linje med alle andre i samfunnet. Sosiale møteplasser og nettverk er viktig for alle, et egnet transporthjelpemiddel vil gjøre at vi kan hjelpe langt flere til et bedre og mer aktivt liv. Sjåfør og likemann i bussen vil sørge for topp motivasjon hos brukerne. Alle våre frivillige hjelpere har hatt sine sykehistorier og vet at motivasjon fra likesinnede og et ukuelig pågangsmot, er veien til et bedre og mer meningsfylt liv.
» Den vet best hvor skoen trykker, som har dem på «!

Prosjektets målgruppe.
Det er ca 1120 personer i vår kommune som på en eller annen måte har et fysisk handikap.Disse er en naturlig del av vår målgruppe.

Utover disse har mange innbyggere «låst» seg inne i hjemmet av forskjellige årsaker, og har

vanskeligheter med å komme seg ut blant andremennesker. Den siste gruppen er sykehjemspasienter og pensjonistforeninger, og ellers andre brukere i kommunen som trenger oss.
I rolige perioder ønsker vi å besøke skoler i kommunen for å drive opplysende virksomhet med tanke på riktig kosthold, aktiviteter og antirøyke holdninger.

Prosjektets betydning.
Vi anser betydningen av prosjektet som vellykket i det øyeblikket at alle nevnte brukere i vår kommune er blitt kjent med, og benytter seg av tilbudet fra LHL Os. Videre så regner vi med at aktivitetsnivået blant brukerne øker både i kvalitet og omfang. Ser ikke bort fra at trimgruppene i de respektive lag vil blomstre. Andre organisasjoner som Frivillighetssentralen og FFO ønsker tiltaket hjertelig velkommen. Frivillighetssentralen vil også være en aktiv partner med tanke på booking av bussen.

Fremdriftsplan.
Denne er spesifisert i vedleggene, men vi vil starte opp den dagen tildelingen er en realitet. Den utvidede arbeidsgruppen legger opp markedsføringen i tråd med planene og nytter alle kanaler i så måte. Avis, radio, og TV. Parallelt med mekanisk markedsføring.( reklame i postkassene ) Fremskaffe egnet kjøretøy og tilrettelegge dette for vårt bruk og etter myndighetenes krav. Likeledes starte kursing av sjåfører og likemenn(kvinner).
Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0124.pdf

Sluttrapportsammendrag

«Helsemotivasjon på hjul» er et prosjekt der vi i LHL Os vil legge til rette for den enkelte til å bli mer aktiv i hvedagen. Målgruppen er de av beboerne i kommunen som ikke ved egen hjelp kan komme seg til aktiviteter. Et av virkemidlene er en minibuss som henter og bringer kommunens beboere til aktiviteter, til en fornuftig pris. Den bussen vi kjøpte var helt ny, men har desverre vært en gjenganger på verkstedet. Men nå ser det endelig ut for at alt fungerer. Ved hjelp av alle frivillige i LHL Os, kan vi trygt si at målsettingen vår er nådd selv om vi til tider har måttet supplere med private kjøretøy. Det er også en livsstil for oss, i enhver anledning, å informere om fordelene som hvert enkelt menneske har ved fysisk aktivitet og sosial omgang med andre. Resultetet er blitt økende deltagelse ved alle aktiviteter i regi av LHL Os. Med denne transportmulighet kan den enkelte gjøre avtaler om hente-/bringetjeneste, på et par dagers varsel. Bussen er blitt brukt til handikaptransport for kommunens helseavdelinger og den er utstyrt med sammenleggbar rullestol.
Bussen benyttes også i forbindelse med helserelaterte kampanjer og holdning skapende informasjonsvirksomhet. Veien videre på aktivitetssiden er å etablere samarbeid med ungdomsskolene i kommunen med tanke på informasjon om fysiske holdninger og antirøyking. Vi har jo alle hatt våre sykdomshistorier, så vi kan trygt si: » Den vet best hvor skoen trykker, som har den på».

Prosjektleder/forsker

Svein Otto Olsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Helsemotivasjon på hjul
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2009: kr 593 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet