Helsepodden

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I Norge lytter 22 prosent av befolkningen til podkast. Når kronisk sykdom inntreffer vil det ofte medføre et økt behov for god informasjon; akutt, underveis og etter sykdomsforløpet både for den som er rammet og dens nærmeste omgangskrets. Ved å gjøre informasjon om forebygging, behandling og oppfølging om forskjellige diagnosegrupper tilgjengelig via podcast, åpner det opp for direkte informasjonsspredning rett til målgruppen uavhengig av fase i sykdomsforløpet. LHL sin årlige medlemsundersøkelse viser at målgruppe ønsker seg mer helseinformasjon enn det de får i dag.

Målsetting

Produsere og skape god faglig og informativ helseinfo gjennom en podcast, som er tilgjengelighet uavhengig av situasjon og arena, når brukerne/lytterne trenger informasjonen mest.

Målgruppe

Mennesker som er rammet av hjerte, kar eller lungesykdom og deres pårørende i form av partner, barn, arbeidsgiver/kollega. Studenter/Helsearbeidere.

Antall personer i målgruppen

500000

Beskrivelse av gjennomføring

Uformell samtale/intervju utført av innleid programleder, med en god stemme, forteller og formidlingsevne. Intervjuobjekt vil være ekspertise/fagperson på relevant fagområde. Episodene maks 25.minutter. En lydsnutt mellom ulike bolker gir lyttere som har falt litt av, mulighet til å hekte seg på igjen. Basert på de erfaringene, behov og ønsker som er avdekket gjennom LHL`s egen medlemsundersøkelse samt muntlige tilbakemeldinger fra våre målgrupper kan følgende episode temaer være aktuelle; 1.Hjerteinfarkt/svikt, hjerneslag, kols, astma, pollenallergi, matallergi, å være pårørende, lokalt tilbud, å engasjere seg i frivilligheten – en givende hverdagssyssel.(Fx; intervju med frivillige likemann), fritt behandlingsvalg – hvilke muligheter gir det meg, helsegevinster ved trening, sunt kosthold – hva er det, muskel & skjelettplager, fremtidens helsetjeneste, mestring av hverdagen – intervju med frivillig. Episodene vil være beskrevet tekstvis med en kort intro, når man trykker på episoden i selve podcasten. Dette for at lytteren på forhånd kan vurdere om dette temaet er av interesse for meg.

Fremdriftsplan

Milepæl 1: Jan. 2018:Utarbeide episode mal, ta kontakt, gi informasjon om ide samt utrykke et ønske om samarbeid med aktuelle kandidater. Milepæl 2: Feb. 2018: Konkretisere innholdet i episodene. Milepæl 3: Feb. 2018 – Des. 2018: Innspilling av episode materiell, med etterfølgende redigering. Milepæl 4: Feb. 2018 – Des. 2018: Markedsføring Milepæl 5: Des. 2018: Evaluering av prosjektet. Budsjett og rapportering av økonomiske midler benyttet.

Prosjektleder/forsker

Mette Irene Ramstad Dønåsen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Helsepodden
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2018: kr 221 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring