Helsesti i Folldal m/utsikt til Rondane

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Fordi Folldal er en folkehelsekommune ønsker LHL Folldal å skape et helsefremmende bidrag i form av en universelt utformet tursti. Fysisk aktivitet er viktig for alle, og i kombinasjon med frisk luft gir det stor fysisk og psykisk helsegevinst. Mange av våre medlemmer har helseutfordringer og har vansker med å ta seg fram i terrenget og på eksisterende stier; særlig de eldste. Vi har gjennomført befaringer med fagfolk som har gjort kostnadsanalyser og fått tillatelser fra grunneiere. Prosjektet er presentert for medlemmer og innbyggerne i kommunen som ønsker at det gjennomføres.

Målsetting

Lage en 2,9 km universelt utformet tursti; en rundløype i Folldal og slik få flere ut i naturen og i fysisk aktivitet. Ved stien skal det også lages en rasteplass. Målet er å styrke folkehelsen og gi innbyggere i alle aldre en turopplevelse i omgivelser som i dag er utilgjengelige for mange.

Målgruppe

Lokalbefolkning og tilreisende. Stien vil være lett tilgjengelig for mennesker i alle aldre, også for barnevogn og de som er avhengig av rullator og rullestol.

Antall personer i målgruppen

17000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi har satt sammen en prosjektgruppe med mye erfaring og kompetanse, og vi har involvert en ressursperson med erfaring fra denne type prosjekter. Han vil stå for kontakt med entreprenør som etter anbudsprosess skal stå for bygging av bru og gjøre nødvendige justeringer av traseen for stien som følger en lavtrafikkert veg, turskiløype, sæterveg og kjerreveg; samt opparbeide 200 m for å få til en rundløype. Framdriften vil være væravhengig og gå over to sesonger (2019/2020). Først vil vi lage bru og 2 klopper. Så opparbeider vi rasteplassen og setter opp gapahuk og utemøbler. Dernest vil vi utbedre selve traseen. Vi regner med å være ferdig august 2020. Da vil vi arrangere turdag i forbindelse med den offisielle åpningen av "Helsestien Viewpoint Rondane". Åpningsarrangementet vil vi planlegge når tiden for dette nærmer seg. Media vil inviteres til åpningen. Informasjon om prosjektets framdrift vil publiseres på LHL Folldal sin FB-side og det planlegges pressebriefinger med regionens ulike medier. Underveis vil det også holdes info-møter for medl. av LHL Folldal og andre foreninger. Prosjektresultatet vil presenteres på nett og spres via FB (LHL, LHL Folldal, andre foreninger, kommunen). Det skal også lages en info-brosjyre.

Fremdriftsplan

Juni 2019: Kontraktsforhandlinger /valg av entreprenør. August – oktober 2019: Arbeid med helsestien (dugnad og anleggsarbeid v/entreprenør): Bro og arbeid med klopper, opparbeide rasteplass m/utemøbler. Det vi ikke rekker før vinteren kommer, vil vi fullføre i 2020. April – august 2020: Opparbeide stitraseen og fullføre arbeidet med helsestien. Gjennomføre åpningsarrangement i forbindelse med turdag i slutten av august. Markedsføre helsestien.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Helsesti i Folldal m utsikt til Rondane.pdf

Prosjektleder/forsker

Jarle Dalløkken

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Helsesti i Folldal m/utsikt til Rondane
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2019: kr 300 000
Startdato
02.08.2019
Sluttdato
02.10.2021
Status
Avsluttet