Helsetrim i friluft

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Lokallaget har fått henvendelser om ikke laget kan etablere et apparattreningstilbud ute i friluft og ved «Tuehuken» på Tueneset i Ålesund, et av kommunens mest populære og naturskjønne turområder. Mange bruker allerede Tueneset og tar del i aktiviteter i Tuehuken. Etablering av en helsetrimpark vil øke interessen for å bruke området og vil kunne hjelpe mange til å ta vare på egen helse. Vi tror også at mange som ikke ser seg økonomisk i stand til å oppsøke treningssentre vil ha glede av å trene i en helsetrimpark som er fritt tilgjengelig for alle.

Målsetting

Vi vil opparbeide en helsetrimpark ute i naturen og installere egnede trimapparater. Slik vil vi skape et tilbud som motiverer den enkelte til både gruppe- og egentrening. Vi ønsker at treningen ute i friluft skal gi dem en positiv opplevelse og ha positiv effekt på deres psykiske og fysiske helse.

Målgruppe

Først og fremst hjerte- og lungesyke og andre med kronisk sykdom, funksjonshemmede og eldre, men også andre grupper som vil trene på apparater ute i friluft.

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

Helsetrimparken skal opparbeides på et område som eies av Ålesund kommune og nødvendig tillatelser er innhentet. Apparatene som skal benyttes for trimaktiviteter et er også godkjent av offentlige myndigheter. Vi har også fått aksept for at helsetrimparken kan ligge i et område nær krigsminner. Vi vil samarbeide tett med aktuelle kommunale etater under utførelsen av prosjektet for å forsikre oss om at arbeidet utføres korrekt. Entreprenøren vi har valgt til å utføre arbeidet har tidligere utført et lignende oppdrag og vil sørge for at arbeidet følger teknisk plan for opparbeidelse av området. Frivillige fra laget vil bidra med dugnadsinnsats for å rydde området samt, bistå entreprenøren med støping av fundamenter for apparatene og montering av disse samt planering og tilsåing av ferdig anlegg. Frivillige vil også sette opp en informasjonstavle som vil presentere området. Arbeidet vil starte så snart værforholdene tillater dette våren 2018 og pågå fram til sommeren. Vi vil omtale prosjektet på facebooksiden vår og sørge for omtale i avisene NyttiUka og Sunnmørsposten. Aktiviteter vi setter i gang i helsetrimparken vil bli annonsert. Laget vil være ansvarlig for fremtidig vedlikehold og nødvendige forsikringer av anlegget.

Fremdriftsplan

1 kvartal 2018: Forberedelser til igangsetting av arbeidene. April (uke 15) – mai (uke 23): Iverksette arbeidene. Juni (uke 24): Ferdigstille anlegget/helsetrimparken. Hvis framdriften er tilfredsstillende planlegger vi en offisiell åpning av anlegget en gang i løpet av uke 24 eller 25. Blir det forsinkelser blir det offisiell åpning over sommeren. Trimgruppene våre vil legge opp til utendørs trimaktivitet på sensommeren og utover høsten 2018.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Helsetrim i friluft.pdf

Prosjektleder/forsker

Roger Gudmundseth

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Helsetrim i friluft
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2018: kr 477 000
Startdato
09.01.2018
Sluttdato
03.12.2018
Status
Avsluttet