Hest som folkehelse i Indre Salten

Søknadssammendrag

Fauske kjøre- og rideklubb (FKR) ønsker i samarbeid med Stall Elverhøy å bidra til at funksjonshemmede i Fauske og omegn kan ha hest og ridning/kjøring som fritidsaktivitet.
Hest er en allsidig aktivitet. Man kan både kjøre vogn og ri. I tillegg kommer stallarbeid, kontakt med dyret, ansvaret osv. Det er også mulig å bli konkurranserytter for de som måtte ønske/har mulighet til dette.

Vi ønsker å tilrettelegge slik at barn og unge i alderen 6-18 år med funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan holde på med hest på fritiden.
•Alle i målgruppen skal i løpet av 2012 få mulighet til å prøve hest som fritidsaktivitet.
•I 2013 skal FKR ha minst 5 (klassifiserte) funksjonshemmede ryttere som rir konkurranser. Klubben vil sette opp konkurranseklasser etter behov i forbindelse med ordinære ridestevner.
•Fra 2013 vil FKR hvert år ha introduksjonsdager i samarbeid med lokale interesseorganisasjoner for målgruppen.
•FKR ønsker å dele sine erfaringer, slik at man får flere aktive funksjonshemmede ryttere i Nordland (pr dags dato ingen).

Dette er et nytt tilbud i indre Salten. Å tilrettelegge aktiviteter for denne målgruppen utgjør en merkostnad. Det søkes derfor om midler til tilrettelegging og rekruttering.

2012: Rekrutteringsdager hvor deltakerne får prøve ridning og kjøring blir lagt til ettermiddag/kveld på ukedag. Det gis da tilbud om tilrettelagt undervisning i rideskole, slik at brukerne får innblikk i hvordan dette er bygd opp. Medlemmer fra FKR vil være til stede for å hjelpe til med hestene, og kunne gi praktisk informasjon om hest som fritidsaktivitet. Antall rekrutterings-dager vil avhenge av hvor mange som melder seg på. Maks 10 deltakere pr. dag (2 x 5 stk).

2013: Fortsette med rekruttering-dager ved hjelp av lokalt innsamlede midler. Reise ut til andre klubber i Nordland Rytterkrets og dele våre erfaringer.

Hest som fritidsaktivitet er godt dokumenter gjennom forskning og faglitteratur. Og det man lærer og opplever i stallen har overføringsverdi til andre arenaer i livet. Her nevnes; ta ansvar og vise omsorg, og lære å mestre utfordringer. Hestens bevegelsene er spesielt gunstige for opptrening av balanse, styrke av muskulatur, symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon.
Den samfunnsmessige verdien kommer gjennom mindre bruk av kostbar tradisjonell behandling innen helsevesenet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0292.pdf

Prosjektleder/forsker

Marita Hammernes

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Hest som folkehelse i Indre Salten
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 96 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet