Hest som virkemiddel i behandl og foreb

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Vår kontakt med b/u med psykiske plager har ført til at vi vil prøve ut metoder som kan hjelpe b/u etter at poliklinisk behandling er avsluttet, i et LMS perspektiv (lærings-/mestring) der selv de kan videreføre virksomme elementer fra behandlingen. Styrke selvfølelse og fremme sosial fungering.
2. Prøve ut en behandlingsmetode (hest integrert i behandlingen) som brukeren selv kan holde fram med etter avsluttet BUP kontakt, der denne er ment å virke forebyggende mot tilbakefall, samt fremme fysisk/psykisk helse, selvtillit og sosial fungering/trygghet.
3. Utvalgte barn og unge ved BUP Otta
4. Grupper på 3 og 3 bup-pasienter er regelmessig på ridesenter. 2t. a’ 20 ggr. Ambulant terapeut

(skolert i terapiformen EAGALA) følge med + rideskolelærer. Kvalitativ vurdering av den enkeltes utbytte ut fra på forhånd beskrevne individuelle målsettinger. Ved behandlingsavslutning legges det tilrette for videreføring i privat eller kommunal regi der brukerne selv ønsker det.
5. Svært viktig erfaringsinnhenting i overgangen behandling/forebygge tilbakefall og LMS, der poliklinisk behandling kan videreføres direkte i regi av brukeren selv/pårørende/kommunale hjelpere etter endt poliklinisk kontakt..
6. Prosjektet starter opp i 2010 for midler bevilget av lokale NKS-grupper. Ei gruppe gjennomfører i 2010. To grupper i 2011 dersom sentrale midler innvilges. Etter hver gruppe-periode holdes det en erfaringskonferanse med brukere, pårørende og fagfolk for evaluering og videreutvikling av opplegget. Videreføring for den enkelte bruker etter endt opplegg behandles i særskilte samtaler som ledd i behandlingsavslutning ved BUP. Innen ultimo januar 2012 sammenfattes erfaringene fra de tre prosjektgruppene i en egen rapport med tanke på at prosjektet skal videreføres som del av ordinær drift forankret i ordinære budsjetter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0396.pdf

Prosjektleder/forsker

Kjell Tangerud

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Hest som virkemiddel i behandl og foreb
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
SIHF BUP Lillehammer/Otta
Beløp Bevilget
2011: kr 60 000
Startdato
03.01.2011
Sluttdato
30.11.2011
Status
Avsluttet