Hesteglede – et aktivitetstilbud for eldre, med samvær og mestring

Søknadssammendrag

Hest og helse vil i samarbeid med to av våre medlemmer; Eriksen&Erlandsen AS og Waardaal helsefremmende Hesteaktiviteter, gi et tilbud til eldre som trenger en sosial møteplass. Eldre og ensomme fra 66-80 er hovedmålgruppen.

Mange eldre er sårbare ved at de er mye alene, har helseutfordringer, er lite i aktivitet og uten noe som føles meningsfullt å gjøre. Koronapandemien har forsterket dette pga. isolasjon og redsel for å bli syk. Et aktivitetstilbud på stall/gård gir mulighet til et annerledes tilbud som kan passe for de som liker aktivitet og små grupper.

På gårdene legges det til rette for et tilbud som er tilpasser deltakerne, med meningsfulle aktiviteter som gir rom for mestring. Målet med prosjektet er å skape en trygg sosial arena for eldre hvor de kan være med å påvirke og skape sitt eget tilbud.

Tilbudet vil være annenhver uke, 2,5 timer for 4-6 deltakere pr.gang og tilpasses etter deltakernes ønsker/behov og årstider/høytider. Prosjektet vil foregå parallelt på de to gårdene og gå over 15 ganger hvert sted, det vil gjennom hele prosjektperioden være et tett samarbeid mellom Hest og helse og de to medlemmene.

Prosjektgårdene har vært i kontakt med kommunene (Ringerike og Askøy) og de stiller seg veldig positive til prosjektet og vil bidra med rekruttering av deltakere. Vi har også vært i kontakt med Røde Kors og frivillighetssentralen som ønsker å bidra med det de har mulighet til.

I uke 47 vil vi starte opp med planlegging og møter med de aktuelle samarbeidspartnere. I uke 1 vil vi starte opp med de første deltakerne. Prosjektet vil avsluttes i august 2022. Hvis det kan vises til så gode resultater og nytte av et slikt tilbud som er håpet og forventningen, er målet at vi kan videreføre tilbudet i samarbeid med de aktuelle kommunene.

Prosjektleder

Toril Eriksen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Hesteglede – et aktivitetstilbud for eldre, med samvær og mestring
Organisasjon
Hest og Helse
Beløp Bevilget
Kr 242.000
Startdato
15.11.2021