Hesten som mentor i integreringsarbeid

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

35

Fremdriftsplan

Flyktningungdommene bor i hovedsak på Karmøy og i byene Kopervik og Åkra. Det er ikke bussforbindelse til ridesenteret, og derfor organiserer klubben transport med sjåfører som kan hente og bringe dem til aktiviteten. På forhånd skal de frivillige planlegge aktivitet og måltid. Under hele prosjektperioden vil innholdet bli evaluert og justert fortløpende. Tenkt tidsplan: Ved ankomst ridesenteret samles alle. De ønskes velkommen, registrerer oppmøte, deler ut informasjon/beskjeder, ungdommene kommer med ønske om hvilken hest de har lyst å stelle og være sammen med. Maks. 3-4 ungdommer pr. hest. Dette for at det skal oppleves trygt og rolig for alle, og hver enkelt vil også bli sett og får personlig oppfølging av ledere mens aktiviteten pågår. I stallen blir hestene striglet og kost med, og ungdommene får veiledning og demonstrasjon i praktiske oppgaver med hesten og stallarbeidet. Deretter rideøkt. Total tid: 60 min. Det legges stor vekt på felles måltid som arena for samspill og dialog samt samvær, samtaler og deling av rike opplevelser. De voksne er rollemodeller for å skape gode samtaler og inkludering. Etter at alle ferdige med å ri samles man i klubblokalet, reflekterer og samtaler om aktiviteten ute med hestene og spiser en god lunsj sammen. Tid: 45 min. (Måltidet tilberedes og klargjøres av to voksne når ungdommene er ute med hestene). Retur til Kopervik i minibuss og privatbiler. To voksne rydder og vasker mens ungdommene blir kjørt tilbake til Kopervik. Når disse to oppdragene er ferdig utført samles lederne for en evaluering og planlegging. Prosjektets varighet er på 6 måneder og er tenkt å følge skoleruta til grunnskolen i Karmøy kommune mht. skolefri og ferier. Ved prosjektets slutt vil det bli evaluert og eventuelt videreutviklet før videreføring.

Prosjektleder/forsker

Dagny Elin Mjåseth

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Hesten som mentor i integreringsarbeid
Organisasjon
Hest og Helse
Beløp Bevilget
2023: kr 292 000
Startdato
15.02.2023
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet