Hjelp, det klør!

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

De geografiske forholdene flere steder i Norge gjør at helsepersonell ikke kan reise på kurs i den grad de ønsker, og gjennom Internett kan man potensielt styrke etterutdanningstilbudet.

 

Målsettingen med prosjektet “Hjelp, det klør!” var å utvikle et nettbasert kurs om behandling av atopisk eksem for leger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. I et kursrom på e-læringsplattformen Helsekompetanse.no kunne kursdeltakere i en 8 ukers periode oppdatere seg på ulike aspekter ved eksembehandling.

 

Innholdet ble presentert gjennom tekst og lydfiler, samt videoinnslag for å demonstrere praktiske prosedyrer. Kursdeltakere kunne stille spørsmål til kursleder i et åpent forum. Som et pilotforsøk ble det i 2009 avholdt 2 kurs med til sammen 88 påmeldte deltagere hvorav omtrent halvparten var leger og resten sykepleiere.

 

I en online evaluering uttalte et flertall at de ville få nytte av kurset i sitt arbeide. Det ble også fremhevet som positivt at leger og sykepleiere deltok på kurset samtidig. Vi konkluderer med at både leger og sykepleiere var fornøyde med et felles nettkurs i eksembehandling. Det er i 2010 satt i gang et nytt prosjekt ”En for alle!” med støtte fra Helse- og Rehabilitering og med NAAF som prosjekteier, hvor et av målene er å tilpasse kurset også til leger på barne- og hudavdelinger.

Prosjektleder/forsker

Vibeke Flytkjær

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Hjelp, det klør!
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
UNN Tromsø ved Hudavdelingen, Barneavdelingen og Nasjonalt senter for Telemedisin
Beløp Bevilget
2008: kr 410 000, 2009: kr 200 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
01.07.2009
Status
Avsluttet