Hjelp språket i gang – med tegn og sang!

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Fagmiljøet enes om disse utfordringene: Det mangler gode ASK-verktøy laget på barns premisser, og mange blir hengende etter språklig fordi voksenpersonene rundt synes det er vanskelig å komme i gang. Vi vil senke terskelen ved å tilby de voksne ressurser som forenkler egen læringsprosess og som kan brukes i samvær med barna. Lek og vennskap er noe av det aller viktigste for barn i barnehagealder, men de med svak språkkompetanse rammes ofte av utestengelse fra lek. Prosjektet skal gi denne gruppen ekstra starthjelp på språket og samtidig engasjere ALLE barn til å bruke tegn i sin kommunikasjon

Målsetting

Produksjon av 10 episoder og prototype på analog ressurspakke som skal bidra til å etablere språkmiljøer der tegn fungerer som alternativ til verbal tale. Innhold utvikles i samarbeid med fagpersoner og brukere, og min. 70% skal i etterkant bekrefte en positiv effekt på innlæring og bruk av tegn.

Målgruppe

Barn 2-6 år med forsinket eller tapt verbal tale og/eller kognitive vansker + kjernenettverket deres: familie, omsorgspersoner, barn og voksne i barnehagen.

Antall personer i målgruppen

33750

Beskrivelse av gjennomføring

For å øyne håp om et læringsverktøy som evner å få med seg alle barna i barnehagen, de ansatte (i en konstant hektisk hverdag) og øvrig nettverk, skal Tegneri Talera bygges på denne oppskriften: – ´Edutainment´ på barns premisser – Et samlende verktøy: Se sammen – syng sammen – lær sammen – Lett å bruke – Allment tilgjengelig – Lite tidkrevende – Multisensorisk innhold for forsterket læring og økt forståelse YouTube blir første distribusjonsplattform for serien. Det er høy kjennskap til tjenesten, og den muliggjør kosteffektiv spredning av videoene. For å sikre eksponering, må innholdet også markedsføres; godt hjulpet av en rekke ambassadører og instanser innen ASK-feltet som brenner for fremveksten av slikt innhold. Vi kommer til å dele linker på relevante fora og sosiale mediekanaler i tillegg til å kontakte barnehager over hele landet med oppfordring om å teste det nye læringsverktøyet. Vi tar også sikte på at prosjektet får pressedekning, og forhåpentligvis oppnås vårt interne mål om min. 50.000 visninger seks måneder etter at serien er publisert. Prosjektet inkluderer utvikling av en prototype på analogt ressursmateriell som skal stimulere til tegnbruk via sang og lek, og den brukertestes grundig før produksjon iverksettes.

Fremdriftsplan

Q3 2019: Samarbeidsavtaler med eksterne leverandører, manusarbeid, produksjon av Ebbe-kostyme. Q4 2019: Musikkinnspilling, ferdigstille manus. Skisser på analog prototype. Q1 2020: Filminnspilling. Produksjon av analog protoype. Q2 2020: Etterproduksjon og animasjonsarbeid. Brukertesting av videomateriell og analog prototype. Publisering – distribusjon – markedsføring/PR. Sep 2020: Effektmålinger, evaluering og sluttrapport til ExtraStiftelsen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Stiftelsen DAM 2020.pdf

Prosjektleder/forsker

Cathrine Solheim Amarloui

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Hjelp språket i gang – med tegn og sang!
Organisasjon
ISAAC Norge
Org.ledd
Samfoni AS
Beløp Bevilget
2019: kr 670 000
Startdato
02.07.2019
Sluttdato
01.07.2020
Status
Under gjennomføring