Hjelp til eldre Høyanger

Tilbyr opera i Nordfjordeid og sosiale møteplasser

– Ideen til prosjektet fikk vi fra ett av våre medlemmer som alltid hadde ønsket å se opera på Nordfjordeid, forteller prosjektleder Joveig Skjerven.

Det første arrangementet som ble satt opp var derfor tur til Nordfjordeid for å se «Reisen til Julestjernen».

– Medlemmene var svært glade for dette tiltaket og har vært delaktige i planleggingen. Det er fint å ha noe konkret å glede seg til, sier Skjerven.

Turene settes opp helhetlig, med overnatting og gode felles måltid. I tillegg bestilles det felles transport for å sikre lav terskel for deltakelse.

– Felles for mange eldre i denne koronatiden er ensomhet og følelsen av isolasjon, sier Skjerven.

Med støtte fra Stiftelsen Dam er det mulig for alle å delta, uavhengig av økonomi og status. Det er gledelig at billettene kan dekkes av støtten, fremfor av folks egenandel.

Prosjektleder Skjerven forteller at de planlegger flere sosiale og kulturelle arrangementer, med og uten overnatting. Det er håp om å få med både eldre og yngre, også de med høy terskel for å gå ut. For å senke terskelen blir også pårørende invitert i noen tilfeller.


Søknadssammendrag

Målsetning: Å få eldre som sitter «koronafast» ut blant andre mennesker på en trygg måte og slik at de sjøl føler seg trygge. At de får oppleve noe hyggelig som de kan tenke tilbake på med glede.

Målgruppe og deltakere: Eldre som er blitt veldig utrygge nå i koronatiden og som ikkje tør å gå ut. De er redde for smitte pga sin alder og fordi de lite mobile. Men også endel medlemmer vi kjenner til som har høg dørterskel er et mål å få tak i.

Det er også endel eldre som har familien sin langt unna, disse ønsker vi å gi et tilbud. Vi inviterer de sammen med pårørende, dersom de ikke har lyst å gå alene.

Metode: Vi har ute annonse i lokalavisa, lagt det ut på FB, hengt opp plakater og bruker munn mot munn metoden. Heile prosjektgruppa er gjort ansvarlig for å få minst en person (som trenger det) til å bli med. Vi vil i god tid lansere prosjekta slik at de får tid til å glede seg på forhånd.

Tidsplan: vi starter opp medio november og har 5 prosjekter framover. Det siste i midten av februar.

Forventede resultat. Vi håper på glade og fornøgde eldre. Å vite tidlig at de skal være med på et arrangement er viktig, gleda ved å glede seg til noe er like viktig som å være med på selve arrangementet. Vi trur det kan få de til å delta seinare på pensjonistmøter og sosiale tilstellinger.

Prosjektleder

Joveig Skjerven

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Hjelp til eldre Høyanger
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 60.000
Startdato
22.10.2020