Hjelp til eldre med dysfagi

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er at mange eldre har store problemer med å svelge på grunn av aldring, eller som følgetilstander et

Bakgrunnen for prosjektet er at mange eldre har store problemer med å svelge på grunn av aldring, eller som følgetilstander etter sykdom og skade som er hyppige hos eldre. Disse vanskene synes å være for lite påaktet i sykehjem. Vår målsettingen var å øke bevisstheten rundt problemet og gi kunnskap om symptomer og faresignaler. Videre ville vi gi råd om forebyggende tiltak. Dette skulle gi bedre kompetanse hos pleierne og gi økt sikkerhet, bedre ernæring og redusere angst hos beboerne med slike vansker.

 

Dette gjorde vi ved å lage en kurspakke som vi holdt for personale rundt om på sykehjemmene i Helse Bergen. Undervisningsopplegget ble laget på PowerPoint, med manus til hvert lysbilde. På den måten kunne alle logopedene på Logopedisk klinikk holde samme kurs. Kurset inneholdt også røntgenvideoer av svelging og en praktisk del. I tillegg laget vi en folder om svelgevansker generelt. Disse skulle ligge fremme på avdelingene slik at beboere og pårørende kunne plukke med seg. Vi utarbeidet også et hefte, nærmest tenkt som en oppsummering for dem som hadde vært på kurs. Det kan også brukes som en innføring for nye pleiere. Kurset på to timer, og alt materiell var gratis.

 

Alle sykehjem i Helse Bergen (26) fikk tilbud om kursing skriftlig tilsendt. 15 sykehjem takket ja. Det ble holdt 28 kurs. De store sykehjemmene fikk to og tre kurs. Det var i alt 435 personer som deltok på kursene.

 

På en evalueringsundersøkelse sendt ut et halvt år etter siste kurs, svarer sykehjemmene at de både har fått økt kunnskap og hatt praktisk nytte av kurset i stor grad.

Prosjektleder/forsker

Synneve Stoller

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Hjelp til eldre med dysfagi
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Logopeder ved Logopedisk klinikk
Beløp Bevilget
2003: kr 164 000, 2004: kr 136 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet