Hjelp til selvhjelp – før økonomien kommer ut av kontroll

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Prosjektet er et initiativ fra flere av våre brukere som sliter med økonomiske problemer i tillegg til psykisk uhelse. For enkelte har de økonomiske problemene ført til psykisk uhelse, mens for andre har det startet med psykisk uhelse som har gjort at de har mistet kontroll og pådratt seg store eller mindre økonomiske problemer med de konsekvenser det kan ha. De ønsker å utvikle et tilbud ved fontenehuset som skal forebygge, men også gi hjelp til selvhjelp til de som allerede opplever økonomiske problemer blant våre brukere.

Målsetting

Hovedmål: Brukere på Fontenehuset skal oppleve kontroll over egen økonomi. Delmål: Fontenehuset skal ha god og oppdatert kunnskap og et system som sikrer et kontinuerlig tilbud for hvordan gi brukere hjelp til selvhjelp innen personlig økonomi.

Målgruppe

Personer som har eller har hatt psykiske helseutfordringer.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Fontenehuset skal ikke overta det offentlige eller andres ansvar for å hjelpe, men vi kan være en god brobygger og et trygt sted for brukerne å starte. Vi skal være en viktig bidragsyter for åpenhet og gjennom det forebygge at brukere kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi vil aldri bli eksperter, men gode støttespillere og bevisstgjørere som kan bidra til å sortere utfordringer og hjelpe brukere til å komme videre til rette instanser tidlig nok i et trygt fellesskap. Dette gjelder ikke bare for de som allerede har økonomiske vanskeligheter, men også forebyggende ved ulike overganger i livet som f. eks de som skal gå fra en stønad til en annen – hvordan planlegge dette økonomisk, planlegge for pensjonstiden, hva skjer ved et samlivsbrudd osv. Prosjektet vil foregå i to parallelle deler: • Arrangere fellessamlinger med brukere og ansatte hvor temaene som er lagt inn i programmet tas opp. Her trekkes eksterne fagpersoner og offentlige etater inn som ressurs. Et eget oppstartsmøte hvor vi diskuterer og blir enig om hvordan en moralsk taushetsplikt er avgjørende for at det skal kunne være trygt å søke hjelp. – Individuell oppfølging. Med utarbeidelse av en plan for den enkelte.

Fremdriftsplan

Januar – mars 2022: Etablere prosjektgruppe, rekruttere brukere, kartlegge behov, utarbeide plan, lage spørreskjema, kontakte eksterne. mars- november 2022: Månedlige temasamlinger, evalueringer etter disse. Individuell oppfølging. november/desember 2022: Evaluere prosjektet, avklare videre behov hos de med individuell oppfølging, planlegge fora for deling av erfaring/kunnskap, lage plan for videreføring av prosjektet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_hjelp til selvhjelp _før økonomien kommer ut av kontroll.pdf

Prosjektleder/forsker

Bodil Heggelund

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Hjelp til selvhjelp – før økonomien kommer ut av kontroll
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 600 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
01.06.2023
Status
Under gjennomføring