Lager nettsted for stell og bruk av høreapparater

Da 600 likepersoner ikke lenger kunne dra hjem til høreapparatbrukere som følge av koronaepidemien måtte HLF tenke nytt.

Mange hørselshemmede får frivillige på besøk for å bistå med riktig stell og bruk av høreapparatet. Men på grunn av smittehensyn er dette tilbudet foreløpig stengt. HLF lager derfor en digital hjelper. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Inntil koronasituasjonen drev HLFs 600 likepersoner daglig et omfattende frivillig og oppsøkende arbeid, med fokus på stell og bruk av høreapparater.

Dette skjer normalt gjennom fysiske møter mellom høreapparratbrukere, typisk hjemmebesøk hos brukere. Dette arbeidet er nå parkert på ubestemt tid på grunna v de nasjonale smittverntiltakene. Dermed er det nå store udekkede behov i brukergruppen.

Utvikling av nettsted

– Vi har en likepersontjeneste som nå ikke får tilbudt sine frivillige tjenester til brukere, forteller prosjektleder Steinar Birkeland.

HLF vil derfor utvikle et helsepedagogisk nettsted for stell og bruk av høreapparater. Prosjektet skal systematisere, tilgjengeliggjøre og markedsføre eksisterende spredt informasjon og helsepedagogisk materiell.

For hørselshemmede, pårørende og helsepersonell

Nettstedet vil gi høreapparatbrukere hjelp til selvhjelp i stell og bruk av høreapparater. Birkeland forteller at dette spesielt er kritisk for nye brukere.

Ambisjonen er hjelp til selvhjelp; at brukere ved å besøke nettstedet effektivt selv skal kunne sikre seg nødvendig myndiggjørende informasjon om stell og bruk av høreapparater. Dette vil også være relevant for nærpersoner og helsepersonell som er i kontakt med hørselshemmede generelt og høreapparatbrukere spesielt.

Prosjektet har fått støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Sluttrapportsammendrag

Prosjektet be gjennomført iht. prosjektbeskrivelsen.


Søknadssammendrag

Bakgrunn
HLFs likepersoner informerer og veileder årlig tusener av hørselshemmede i stell og bruk av høreapparater, men er nå forhindret pga pandemien.

Målsetting
Systematisere nettinfo om stell og bruk av høreapparater slik at brukere kan få hjelp til selvhjelp med stell og bruk av høreapparater.

Målgruppe
Høreapparatbrukere i Norge.

Deltakere
Tre ansatte i HLFs sekretariat: Journalist – Programmerer – Fagsjef hørsel

Metode
Utvikling av nettsted som integreres i www.hlf.no + nasjonal markedsføring.
Tidsplan
Oppstart 14/4. Konseptualisering ferdig til 15/15. Lansering og markedsføring 18/5. 30/11 prosjektslutt, men nettstedet driftes videre av HLF.

Forventet resultat
15000 besøkende på nettstedet.

Prosjektleder

Steinar Birkeland

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Hjelp til selvhjelp med stell og bruk av høreapparater
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
08.04.2020