Hjelp til språk, taleutvikling

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

ISAAC-Norge står som ansvarlig søkerorganisasjon for prosjektet: Hjelp til språk og taleutvikling

ISAAC-Norge står som ansvarlig søkerorganisasjon for prosjektet: Hjelp til språk og taleutvikling. Organisasjonen arbeider for å øke kunnskap om alternativ kommunikasjon og gi mennesker med kommunikasjonsvansker muligheter til bedret livskvalitet. Temaet for prosjektet har vært: Utvikling av nye Bliss-symboler for å kunne bedre språk- og kommunikasjonsmulighetene for talehemmede. En videreutvikling av Bliss-symbolene er helt nødvendig for at brukerne skal kunne utnytte språket fullt ut. Prosjektet er en videreføring av et tidligere treårig Bliss-prosjekt med støtte fra Helse og Rehabilitering.

 

Prosjektgruppen har deltatt i norsk, nordisk og internasjonalt samarbeid for å utvikle nye symboler. Gruppen har kommet med forslag til nye norske symboler, oversatt 700 nye godkjente internasjonale symboler til norsk og deltatt i utviklingen av symboler til en felles nordisk grammatikk. Som en del av arbeidet med å utvikle symboler for bruk i Norge, arrangerte prosjektgruppen et nasjonalt Blisstreff for brukere og fagpersoner. På dette treffet deltok også den nordiske Blissgruppen med representanter fra Danmark, Finland, Island og Sverige til erfaringsutveksling om felles problemstillinger.

 

Etter forslag fra prosjektgruppen har ISAAC-Norge opprettet en Bliss-arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å være ansvarlig for videreutvikling av symboler nasjonalt og internasjonalt, være pådrivere for kompetanseutvikling innen området, arrangere årlige Bliss-treff for brukere og fagpersoner og komme med forslag til utvikling av læremidler. Prosjektleder har deltatt i nordisk samarbeid om søking av midler fra Nordisk Ministerråd til videreutvikling av Bliss. En viktig arbeidsoppgave her vil være å utvikle en mal for en ny Bliss-ordbok.

Utfra prosjektmålet om å utvikle flere Bliss-symboler for å gi brukerne bedre muligheter til språkutvikling, vurderer prosjektgruppen måloppnåelsen som god.

Prosjektleder/forsker

Laila Johansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Hjelp til språk, taleutvikling
Organisasjon
ISAAC Norge
Beløp Bevilget
2002: kr 100 000
Startdato
01.02.2002
Sluttdato
30.06.2003
Status
Avsluttet