Hjelpepose

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Omlag 1000 unge blir rammet av kreft hvert år. I tillegg berøres veldig mange unge når noen i familien får kreft. For de som ligger lenge på sykehus og som opplever å gå gjennom en lang og tøff sykdomsperiode, hadde det vært hyggelig å gi dem litt glede og oppmuntring gjennom denne tiden. Inspirasjon til prosjektet kommer fra en jente som heter Mia, som har laget og delt ut hjelpeposer til kreftrammede ved Tromsø sykehus. Nå vil Ung Kreft starte et eget prosjekt, for å dele ut hjelpeposer til unge kreftrammede og pårørende i hele Norge.

Målsetting

Lage og dele ut 1600 hjelpeposer til unge kreftrammede og pårørende. Hjelpeposen skal bidra til å spre glede, gi støtte og motivasjon, samt informasjon til gruppen. Hjelpeposen bidrar til å skape en kontakt mellom pasienter og likepersoner.

Målgruppe

Unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år. Spesielt inneliggende pasienter og pårørende til inneliggende pasienter som ligger inne i lengre perioder.

Antall personer i målgruppen

1500

Beskrivelse av gjennomføring

I dette prosjektet skal vi lage og dele ut 1600 hjelpeposer til unge kreftrammede og pårørende. Hjelpeposen skal bidra til å spre glede, gi støtte og motivasjon, samt informasjon til gruppen. Hjelpeposen skal bidra til å skape en kontakt mellom pasienter og likepersoner. Prosjektleder/koordinator skal holde fast i prosjektet og skal ta kontakt med potensielle sponsorer som vil bidra med innhold til hjelpeposen. Ung kreft skal ha noen faste gjenstander i posen, og det er blant annet dette vi søker støtte til. Prosjektleder er ansvarlig for å innhente tilbud og bestille alt vi trenger til posen. Når hjelpeposen skal pakkes, skal dette gjøres på dugnad med frivillige. Hjelpeposen skal pakkes i tre omganger i løpet av året. Dette gjør vi for å fordele arbeidsmengden og fordi det krever god plass. Sekretariatet sender ut pakkene til alle fylkesgrupper og likepersoner som skal dele den ut på alle Norges sykehus. De får tydelige instrukser på hvordan dette skal gjøres, samt hvordan de rapporterer utdelingen og hvordan det har gått. Prosjektleder innhenter alle rapporter og skriver til slutt en rapport på måloppnåelsen i prosjektet. Dersom det blir igjen noen hjelpeposer mot slutten av prosjektperioden, skal vi fortsette å dele ut.

Fremdriftsplan

I løpet av februer-mars skal den første runden med pakking være overstått og sendt ut til fylkesgruppene og likepersonene. Besøksrunden starter med en gang de har fått pakkene. Andre runde med pakking av hjelpeposer skal gjøres i juni og sendes ut før sommeren. Da har de alt klart for å dele ut disse posene i løpet av sommeren og i begynnelsen av høsten. I september-oktober pakkes tredje og siste runde med hjelpeposer som sendes ut og deles ut .

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Hjelpeposen 2018.pdf

Prosjektleder/forsker

Marie Otterbeck Gravråk

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Hjelpepose
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2017: kr 450 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet