Hjelpepose

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Omlag 1000 unge blir rammet av kreft hvert år. I tillegg berøres veldig mange unge når noen i familien får kreft. For de som ligger lenge på sykehus og som opplever å gå gjennom en lang og tøff sykdomsperiode, hadde det vært hyggelig å gi dem litt glede og oppmuntring gjennom denne tiden. Inspirasjon til prosjektet kommer fra en jente som heter Mia, som har laget og delt ut hjelpeposer til kreftrammede ved Tromsø sykehus. Nå vil Ung Kreft starte et eget prosjekt, for å dele ut hjelpeposer til unge kreftrammede og pårørende i hele Norge.

Målsetting for prosjektet

Lage og dele ut 1600 hjelpeposer til unge kreftrammede og pårørende. Hjelpeposen skal bidra til å spre glede, gi støtte og motivasjon, samt informasjon til gruppen. Hjelpeposen bidrar til å skape en kontakt mellom pasienter og likepersoner.

Målgruppe

Unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år. Spesielt inneliggende pasienter og pårørende til inneliggende pasienter som ligger inne i lengre perioder.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1500

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

I dette prosjektet skal vi lage og dele ut 1600 hjelpeposer til unge kreftrammede og pårørende. Hjelpeposen skal bidra til å spre glede, gi støtte og motivasjon, samt informasjon til gruppen. Hjelpeposen skal bidra til å skape en kontakt mellom pasienter og likepersoner. Prosjektleder/koordinator skal holde fast i prosjektet og skal ta kontakt med potensielle sponsorer som vil bidra med innhold til hjelpeposen. Ung kreft skal ha noen faste gjenstander i posen, og det er blant annet dette vi søker støtte til. Prosjektleder er ansvarlig for å innhente tilbud og bestille alt vi trenger til posen. Når hjelpeposen skal pakkes, skal dette gjøres på dugnad med frivillige. Hjelpeposen skal pakkes i tre omganger i løpet av året. Dette gjør vi for å fordele arbeidsmengden og fordi det krever god plass. Sekretariatet sender ut pakkene til alle fylkesgrupper og likepersoner som skal dele den ut på alle Norges sykehus. De får tydelige instrukser på hvordan dette skal gjøres, samt hvordan de rapporterer utdelingen og hvordan det har gått. Prosjektleder innhenter alle rapporter og skriver til slutt en rapport på måloppnåelsen i prosjektet. Dersom det blir igjen noen hjelpeposer mot slutten av prosjektperioden, skal vi fortsette å dele ut.

Fremdriftsplan for prosjektet

I løpet av februer-mars skal den første runden med pakking være overstått og sendt ut til fylkesgruppene og likepersonene. Besøksrunden starter med en gang de har fått pakkene. Andre runde med pakking av hjelpeposer skal gjøres i juni og sendes ut før sommeren. Da har de alt klart for å dele ut disse posene i løpet av sommeren og i begynnelsen av høsten. I september-oktober pakkes tredje og siste runde med hjelpeposer som sendes ut og deles ut .

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Ung Kreft har et ønske å spre litt ekstra glede, motivasjon og nyttig informasjon til unge kreftrammede som kommer inn til behandling eller som ligger på sykehus. Kreftbehandling er for mange en slitsom og lang prosess. Ungdom som er veldig syke har ikke alltid overskudd til å delta på de lokale eller sentrale tilbudene til Ung Kreft. Gjennom dette prosjektet ønsket vi at de frivillige besøkerne skulle dele ut hjelpepose til inneliggende pasienter og pårørende. Posen skal inneholde nyttig informasjon og ting som får tiden til å gå. Innholdet i posen er blant annet fargeleggingsbok, kortstokk, godteri og hygieneprodukter. Målgruppen er unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år. Målsettingen vår er å vise støtte og omsorg for unge kreftrammede og pårørende ved å dele ut 900 hjelpeposer til kreftrammet ungdom og 600 hjelpeposer til unge pårørende. Ung Kreft vil med hjelpeposen vise at vi bryr oss og vise at vi er der for dem som rammes.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Ut i fra våre tilbakemeldinger har hjelpeposene hjulpet til å vise oss frem og gjort oss synlige for de som trenger det. Både pasientene og pårørende føler de blir sett og kan også finne mer informasjon om de trenger det.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

800

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektleder i Ung kreft har organisert prosessen, via sponsorer og bestilt nødvendig innhold til posen; Håndkrem uten parfyme, tannkrem uten smak, våtservietter, kortstokk, skrivebok, fargeleggingsbok, nøtter, kjærlighet og drops, samt informasjon om Ung Kreft. Ved hjelp av frivillige har posene blitt delt ut til pasienter og pårørende.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har vært meget vellykket og vi kan med sikkerhet si at vi har gledet mange. Det har til nå blitt delt ut over 800 poser, og vi har fortsatt flere på lager som blir delt ut jevnlig. Det har vært en stor prosess fra start til slutt, og vi ser at om prosjektet skal bli gjennomført på nytt vil vi gjøre det i en noe mindre skala, hovedsakelig på grunn av lagring både sentralt og ut i distriktene.

Oppsummering og videre planer

Vi kan med hånden på hjertet si at dette har vært et utrolig givende prosjekt. Som prosjektleder har det vært motiverende å høre fra våre besøkere. Da prosjektet har tatt noe lengre tid enn først antatt ønsker vi å bruke tiden videre på å dele ut de resterende posene. Ung kreft er en engasjert og aktiv organisasjon, men vi har også begrensede med ressurser både når det gjelder tid og penger. Derfor ønsker vi nå i førsteomgang å fokusere på andre prosjektet vi har, men det er gode muligheter for at vi gjør det igjen ved en senere anledning. . Takk for støtten!

Prosjektleder

Marie Otterbeck Gravråk

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Hjelpepose
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2017: kr 450 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet