Hjelpeposen

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Barnekreftforeningen er en frivillig, selvstendig organisasjon som i 2022 feirer 40 årsjubileum. Mye har skjedd i foreningen gjennom disse årene, og spesielt de siste årene har vi bitt en større og mer tydelig aktør. Det viktigste Barnekreftforeningen gjør er å møte familier som opplever å få den grusomme beskjeden, at barnet deres har fått kreft. Det en situasjon som er utenkelig for mange, og vårt ønske er å gjøre deres opplevelse og tid best mulig, både for foreldre, barnet og søsken. Barnekreftforeningen består av 13 fylkesforeninger. Det betyr også at de legger selv opp til hva de gjør for sine medlemmer, og hvordan de møter nye medlemmer. Vi har de siste årene sett at det har vært stor variasjon i hvordan nye medlemmer tas imot. De siste årene med korona har gjort at våre frivillige ikke har hatt muligheten til å besøke på sykehusene, noe som gjør at avstanden mellom potensielle medlemmer og Barnekreftforeningen har blitt enda større. Vi ønsker derfor nå å lage en samlet pakke – hjelpeposen, slik at Barnekreftforeningen møter deg som nytt medlem på samme måte uansett hvor du bor i landet. Vi ønsker å lage en felles rutine for velkomst av medlemmer, og lage en felles «velkomstpakke» til de familier som akkurat har fått det de beskriver som verdens værste nyhet.

Aktivitet/tiltak/metode

Av erfaring vet vi at det viktigste er å gi familiene noe håndfast. De har allerede mye informasjon å bearbeide og vi må derfor gi de noe de kan se og utforske når de har tid og kapasitet. Vi ønsker derfor å lage en liten hjelpepose som vi kan fylle med ulikt innhold tilpasset hele familien. Innholdet skal være noe som kan gi glede og få tiden til å gå, men også informasjon de trenger for å vite at de ikke er alene. Barnekreftforeningen har allerede noen gode brosjyrer som gir svar på mange av spørsmålene man får. Den lokale fylkesforeningen vil også kunne legge opp i sin lokale brosjyre for å gi de informasjon om aktiviteter og likepersonstjenesten lokalt. Samtidig ønsker vi fortsatt at familien skal få lov til å være familie, og ikke minst barn skal få lov til å være barn. Derfor ønsker vi også å gi de noen leker og aktiviteter som kan få tiden til å gå på sykehus. Vi vet også at det er utfordrende å være søsken i en slik situasjon. Vi vil derfor lage en mini-pakke som er rettet spesielt mot søsken. De trenger også informasjon og hjelp til å takle situasjonen. Til slutt ser vi på dette som en fin måte å promotere Barnekreftforeningen og gjøre oss tydelig til de som trenger oss, vi vil også derfor legge ved en del profilartikler med Barnekreftforeningens logo eller gullsløyfe-logoen. Målet er at dette vil gi en god assosiasjon til Barnekreftforeningen, og en påminnelse om at vi er der for dem. Da vil de forhåpentligvis synes det er lettere å ta kontakt med oss, og vite om oss, når de er klar for det. Når sekkene med innhold er ferdig produsert vil disse kunne bestilles av våre fylkesforeninger i vår profilbutikk, slik at de kan dele dem ut på sykehus. Det at vi får ressurser til å lage disse sekkene med innhold, og finner gode løsninger for oppbevaring og distribusjon vil hjelpe våre frivillige, og avlaste dem fra jobben de har gjort tidligere. Slik kan de bruke tiden sin på det som er viktigst, nemlig å møte familier som trenger det.

Antall deltakere

400

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Det viktigste Barnekreftforeningen kan gjøre for familiene er å gi de en god start på noe forferdelig. Vi ønsker å vise de at de ikke er alene. Familien med barna vil tilbringe mange timer på sykehusene, og vi vet av erfaring at de har mange spørsmål og behov for å snakke med noen som forstår situasjonen de er i. Ved at våre frivillige likepersoner som selv har erfaring med å ha et barn med kreft deler ut hjelpeposene, gir det også en åpning for å starte en samtale. Vi ønsker å gi familiene noe å gjøre på sykehuset, og minne de om at Barnekreftforeningen er et sted for de og hvilke tilbud de kan få gjennom oss.

Plan for gjennomføring

Ved godkjent søknad vil vi starte med å innhente informasjon og ønsker om hva innholdet i posene skal være. Her vil vi snakke med frivillige i styrer og likepersoner i Barnekreftforeningen, medlemmer og sykehuspersonell som møter familiene. Dette har vi også så vidt begynt med for å ha et grunnlag til denne søknaden. Deretter vil vi ta en samlet vurdering på hva som er viktig og hva vi kan få til ut ifra satt budsjett. Deretter vil prosjektmedarbeider sette i gang med å innhente tilbud på de ulike tingene som skal produseres. Her vil vi også få hjelp av vår marked- og kommunikasjonsavdeling med tanke på design og logoplassering på produkter. Når alt er bestilt opp sendes det til vår eget lager / profilbutikk hvor posene vil pakkes, og gjøres klar til utsending før det legges inn i profilbutikk. Vi bruker allerede firmaet «Online Reklame» for produksjon av materiell og profilbutikk, disse vil hjelpe oss i denne prosessen også. Deretter vil fylkesforeningene informeres om nytt produkt de kan bestille. Organisasjonsrådigver vil følge opp dette, og hvordan lagerbeholdningen er i profilbutikken. Når mesteparten av posene er delt ut vil vi gjøre en evaluering av tilbakemeldinger og prosjektet i sin helhet.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Det viktigste Barnekreftforeningen gjør er å møte familier som opplever å få den grusomme beskjeden, at barnet deres har fått kreft. Det en situasjon som er utenkelig for mange, og vårt ønske er å gjøre deres opplevelse og tid best mulig, både for foreldre, barnet og søsken. Barnekreftforeningen består av 13 fylkesforeninger. Vi har de siste årene sett at det har vært stor variasjon i hvordan nye medlemmer tas imot. Vi ønsket derfor å lage en samlet pakke – hjelpeposen, slik at Barnekreftforeningen møter nye familier på samme måte uansett hvor du bor i landet. Vi ønsket å lage en liten hjelpepose som vi kan fylle med ulikt innhold tilpasset hele familien. Innholdet skal være noe som kan gi glede og få tiden til å gå, men også informasjon de trenger for å vite at de ikke er alene. Målet er at dette vil gi en god assosiasjon til Barnekreftforeningen, og en påminnelse om at vi er der for dem. Da vil de forhåpentligvis synes det er lettere å ta kontakt med oss, og vite om oss, når de er klar for det.

Gjennomføring

I søknaden beskriver vi at bestillingen vil skje gjennom fylkesforeningene. Av praktiske årsaker endret vi dette slik at sykehusene bestiller direkte fra administrasjonen i Barnekreftforeningen. Dette gjør det enklere og raskere for alle involverte, da fylkesforeningene driftes frivillig og kan ha noe responstid. Men fylkesforeningene har også mulighet til å bestille opp dersom de ønsker det, og er således så involvert som de ønsker å være.

Resultater og virkninger

Gjennomføring tok noe lengre tid enn planlagt, av ulike årsaker. Sykehusene kunne begynne å bestille ferdige hjelpeposer i juni. På grunn av rabatter hos samarbeidsbutikken vår online, lagde vi et førsteopplag med 500 poser. Per 8. februar -24 har vi mottatt 170 bestillinger. Det oppleves at systemet nå fungerer sømløst. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra sykehus og familier der. Dette er en tilbakemelding fra koordinerende ressurssykepleier ved OUS Rikshospitalet: Vi er kjempefornøyde med posen og inntrykket er at alle barn og foreldre også er det. Vi legger dessuten oppi permen fra oss med diagnosespesifikk informasjon, slik at de har alt samlet på et sted. Det fungerer veldig fint at [koordinerende ressurssykepleiere] deler dem ut, i og med vi uansett snakker med alle nyoppdagede på et tidlig tidspunkt og gir informasjon. Inntrykket er at de nok ikke leser alt med en gang, men i og med de har alt samlet, er det enkelt å finne det frem senere. Har dessuten sett at de kommer igjen ved neste innleggelse med posene og at de bruker dem til å holde styr på papirer de får underveis.

Prosjektleder

Marie Otterbeck Gravråk

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Hjelpeposen
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Beløp Bevilget
2023: kr 244 000
Startdato
15.01.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet