Hjelpeposen

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

400

Fremdriftsplan

Ved godkjent søknad vil vi starte med å innhente informasjon og ønsker om hva innholdet i posene skal være. Her vil vi snakke med frivillige i styrer og likepersoner i Barnekreftforeningen, medlemmer og sykehuspersonell som møter familiene. Dette har vi også så vidt begynt med for å ha et grunnlag til denne søknaden. Deretter vil vi ta en samlet vurdering på hva som er viktig og hva vi kan få til ut ifra satt budsjett. Deretter vil prosjektmedarbeider sette i gang med å innhente tilbud på de ulike tingene som skal produseres. Her vil vi også få hjelp av vår marked- og kommunikasjonsavdeling med tanke på design og logoplassering på produkter. Når alt er bestilt opp sendes det til vår eget lager / profilbutikk hvor posene vil pakkes, og gjøres klar til utsending før det legges inn i profilbutikk. Vi bruker allerede firmaet «Online Reklame» for produksjon av materiell og profilbutikk, disse vil hjelpe oss i denne prosessen også. Deretter vil fylkesforeningene informeres om nytt produkt de kan bestille. Organisasjonsrådigver vil følge opp dette, og hvordan lagerbeholdningen er i profilbutikken. Når mesteparten av posene er delt ut vil vi gjøre en evaluering av tilbakemeldinger og prosjektet i sin helhet.

Prosjektleder/forsker

Marie Otterbeck Gravråk

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Hjelpeposen
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Beløp Bevilget
, 2023: kr 244 000
Startdato
15.01.2023
Sluttdato
31.12.2023