Hjernemat

Søknadssammendrag

I kjølevannet av koronapandemien har det vært en eksplosiv økning i andelen unge med vanskelig forhold til mat, kropp og spiseforstyrrelser. Dette har resultert i en presset helsetjeneste og ventelistene er lange. Det er derfor et stort behov for lavterskeltilbud rettet mot denne målgruppen.

Når man har et vanskelig forhold til mat og kropp står ernæringsveiledning fra klinisk ernæringsfysiolog sentralt. Tidlig intervensjon og forebygging er viktig. I prosessen med å «rydde opp» i usikkerheten rundt hva man skal spise og hva som er nok mat, er det viktig med tilstrekkelig støtte fra helsepersonell med kompetanse på feltet. Ved å normalisere kostvaner vil mange oppleve at fokus på mat og kropp reduseres. Dessverre er ernæringskompetanse i landet svært varierende, og unge er derfor prisgitt å være bosatt på rett sted for å få tilstrekkelig hjelp.

Via prosjektet «Hjernemat» utvider vi vårt nasjonale lavterskeltilbud med gratis veiledning av klinisk ernæringsfysiolog. Tilbudet vil spesielt rettes mot unge med psykiske helseutfordringer knyttet til mat, kropp og spiseforstyrrelser. Kostholdsveiledning vil tilbys både ved fysisk oppmøte i Oslo og digitalt.

Vi oppretter også et nytt lavterskeltilbud direkte rettet mot annet helsepersonell som møter unge med vanskelig forhold til mat og spiseforstyrrelser, men som selv mangler kunnskap og kompetanse på ernæring. Tilbudet åpner opp for at helsepersonell kan ta kontakt via telefon, stille spørsmål, diskutere aktuelle caser og motta veiledning fra klinisk ernæringsfysiolog som de kan bruke videre i sitt arbeide.

Vi vil også utvide vår tilstedeværelse i sosiale medier, mer spesifikt TikTok, da vi vet at unge benytter seg av denne plattformen i økende grad. Her vil vi spre evidensbasert informasjon om kosthold og ernæring på en enkel og underholdende måte i videoformat, spesielt rettet mot den aktuelle målgruppen.

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Andrea Johnsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Hjernemat
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
Kr 959.000
Startdato
28.02.2022