Hjernen og hjertekirurgi hos barn

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Medfødte hjertefeil affisere ca. 1% av alle nyfødte barn. Flere studier har vist at barn med medfødte hjertefeil har økt risiko for motoriske, kognitive og adferdsmessige vansker.

Målsetting

1) Bruke ultralyd (transcranial Doppler) for å monitorere blodgjennomstrømningen til hjernen under hjertekateterisering hos barn og kartlegge om og når det eventuelt dannes gassbobler eller blodpropper under 3 forskjellige prosedyrer. 2) Undersøke, ved bruk av nye metoder, om man kan bruker transcranial Doppler for å måle forandringer i blod volum og ikke kun blod hastighet.

Design, metode, materiale

En in-vitro studie (laboratorieundersøkelse) i samarbeid med kolleger i Tyskland (Ulm universitetet). Ved bruk av transcranial Doppler brukte man kraft (power) i ultralyd signal for å måle forandringer i blodstrøm ved forskjellige hematocrit nivåer (volum % av røde blodlegemer). Tre prospektive in-vivo studier. Transkranial Doppler ble brukt til å overvåke blodgjennomføring til hjernen i tre pasientpopulasjoner under hjertekateter basert behandling av 1) Lukning av Atrial septal defekt (skillevegg i hjertekammeret) 2) Lukning av Patent ductus arteriosus (arterie ut av hjertet) 3) Behandling av Transposisjon av de Store Arterier (Rashkind prosedyre) (de store arteriene er byttet om)

Gjennomføring

In vitro studien gjennomført på Ulm Universitet i Tyskland. Alle tre in-vivo studiene ble gjennomført på Oslo Universitets Sykehus-Rikshospitalet. Informert samtykke ble innhentet før prosedyrene. Doppler monitorering under Atrial septal defekt og Patent ductus arteriosus-lukning gjennomført under elektive (valgte) prosedyrene på Kateter labben. Doppler monitorering under behandling av Transposisjon av de Store Arterier ble gjennomført på Nyfødt avdeling på Rikshospitalet. Videre, etter samtykke og når mulig, ble det tatt MR av hode på disse barn etter kateter behandling men før endelig operativ behandling av medfødt hjertefeil.

Resultater

Resultatene av in-vivo studiene er beroligende. Det ble påvist stabil blodsirkulasjon i hjernen og kun veldig få mikroskopiske gassbobler under alle kateterbaserte prosedyrer. Det var ingen komplikasjoner under prosedyrene. I Transposisjon av de Store Arterier-gruppen ble det ikke funnet skade i hodet som kunne relateres til kateter behandling. I in-vitro studien viste vi sterk samvariasjon mellom aktuelle og målte forandringer i blodstrømmen.

Samarbeidspartnere

Prof David Russell, Nevrologisk avd OUS-Rikshospitalet; Hovedveileder Dr Christian Lund, Nevrologisk avd OUS-Rikshospitalet; medveileder

Videre planer

Resultatene er presentert på både nasjonale og internasjonale konferanse. Artiklene har økt oppmerksomheten rundt forbindelsen mellom medfødt hjertefeil og eventuelle adferds- og lærevansker. Det finnes nå Nasjonale Retningslinjer for oppfølging av psykomotorisk utvikling av barn med medfødt hjertefeil.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) har vært en tett, god og viktig samarbeidspartner gjennom hele prosjektet. Spesielt populærvitenskaplig formidling av resultater i massemedia er initiert og håndtert godt via FFHB.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Wallace, S. (2016) Transcranial Doppler; Relative blood flow measurements and monitoring during
interventional paediatric cardiac catheterisation.
Universitetet i Oslo.

Artikler:
Wallace, S., Logallo, N., Faiz, K.W., Lund, C., Brucher, R. & Russell, D. (2014) Relative blood flow changes measured using calibrated frequency-weighted Doppler Power at diferent hematocrit Levels. Ultrasound Med Biol.  40, 828-836.
doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2013.04.016. Epub 2014 Jan 22.
PMID: 24462159

Wallace, S., Døhlen, G., Holmstrøm, H., Lund, C. & Russell, D. (2015) Cerebral microemboli detection and differentiation during transcatheter closure of atrial septal defect in a pedaitric population. Cardiol Young. 25, 237-244.
doi: 10.1017/S1047951113002072. Epub 2014 Feb 13.
PMID:  24522121

Wallace, S., Døhlen, G., Holmstrøm, H., Lund, C. & Russell, D. (2016) Cerebral microemboli detection during transcatheter closure of patent ductus arteriosus. Pediatr Cardiol. 37, 1141-1147.
doi: 10.1007/s00246-016-1410-y. Epub 2016 May 26.
PMID: 2722933

Wallace, S., Døhlen, G., Holmstøm, H., Tennøe, B., Lund, C. & Russell, D. Acquired preoperative brain
injury is not linked to cerebral microembolic signals during balloon atrial septostomy.
Manuskript innsendt for publisering.

 

Sluttrapport/artikler (pdf)

2008FOM9362 Kappe fra avvhandling Wallace.pdf
2008FOM9362 Disputas oppsumering Wallace.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Wallace, S. (2016) Transcranial Doppler; Relative blood flow measurements and monitoring during
interventional paediatric cardiac catheterisation.
Universitetet i Oslo.

Artikler:
Wallace, S., Logallo, N., Faiz, K.W., Lund, C., Brucher, R. & Russell, D. (2014) Relative blood flow changes measured using calibrated frequency-weighted Doppler Power at diferent hematocrit Levels. Ultrasound Med Biol.  40, 828-836.
doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2013.04.016. Epub 2014 Jan 22.
PMID: 24462159

Wallace, S., Døhlen, G., Holmstrøm, H., Lund, C. & Russell, D. (2015) Cerebral microemboli detection and differentiation during transcatheter closure of atrial septal defect in a pedaitric population. Cardiol Young. 25, 237-244.
doi: 10.1017/S1047951113002072. Epub 2014 Feb 13.
PMID:  24522121

Wallace, S., Døhlen, G., Holmstrøm, H., Lund, C. & Russell, D. (2016) Cerebral microemboli detection during transcatheter closure of patent ductus arteriosus. Pediatr Cardiol. 37, 1141-1147.
doi: 10.1007/s00246-016-1410-y. Epub 2016 May 26.
PMID: 2722933

Wallace, S., Døhlen, G., Holmstøm, H., Tennøe, B., Lund, C. & Russell, D. Acquired preoperative brain
injury is not linked to cerebral microembolic signals during balloon atrial septostomy.
Manuskript innsendt for publisering.

 

Prosjektleder/forsker

Sean C Ciaran Wallace

Hovedveileder

David Russell

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
Hjernen og hjertekirurgi hos barn
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2008: kr 530 000, 2009: kr 187 000, 2010: kr 959 000
Startdato
01.09.2008
Sluttdato
01.09.2011
Status
Avsluttet