Hjerte-nett

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Det ble for 2005 søkt om midler for oppstart av Hjerte-Nett – en Web-basert tjeneste for individuell og samlet helseinformasjon mellom helsepersonell, og barn/ungdom med medfødt hjertesykdom – et treårig prosjekt.

 

Det var noen uklarheter vedr søknaden i forhold til datasikkerhet, personvern, og om St Olavs Hospital støttet gjennomføringen av prosjektet. Det ble i 2005 innhentet uttalelse fra Datatilsynet, der de ikke lenger forhåndsgodkjenner slike prosjekt, men gav føringer på hvilke forhold som måtte ivaretas for at det skal bli godkjent.

 

Visma Unique As ble engasjert som konsulenter.

 

Mai 2006 ble det med bakgrunn i dette, og klinikkens forsikring om at de stiller seg bak prosjektet, sendt inn en ny omarbeidet søknad til Helse og Rehabilitering for midler i 2007-2009 for gjennomføring av Hjerte-Nett.

Prosjektleder/forsker

Finn Marum Høivik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Hjerte-nett
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2005: kr 50 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
30.06.2006
Status
Avsluttet