Hjertehelse ved psykisk utviklingshemming: sjeldent, glemt eller oversett?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Forskning viser at personer med diagnosen psykisk utviklingshemming sjelden får behandling for hjerte-karlidelser og de har kortere forventet levetid enn normalbefolkningen. Sykehusene har behandlet svært få personer med utviklingshemming, og ingen personer har deltatt i Landsforeningen for Hjerte og Lungesykes (LHL’s) rehabiliteringtilbud de 10 siste år. En norsk studie fra 2019 viser at kun 8.3 % personer med diagnosen psykisk utviklingshemming mottar medikamentell behandling for hjerte-/karlidelser, mot 16.7 % i normalbefolkningen. Gjennom kartlegging av hjertehelsen, fysisk aktivitetsnivå og eksisterende barrierer for helsehjelp ønsker LHL og Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) i dette prosjektet fokus spesifikt på hjertehelse hos voksne personer med psykisk utviklingshemming for å utjevne sosial ulikhet i helse for utviklingshemmede.

Målsetning
Prosjektet har mål om å sette hjertehelse for personer med utviklingshemming på dagsorden ved å 1) gi ny kunnskap om metabolsk hjertehelse og fysisk aktivitetsnivå for utviklingshemmede sammenlignet med normalbefolkningen 2) gi innsikt i eksisterende barrierer for helsefremming og forebygging, utredning og behandling for hjerte-/karlidelser i denne gruppa.

Metode
Tverrnittstudie med kartlegging av kardio-metabolsk helsetilstand og 7-dagers registrering av fysisk aktivitetsnivå for personer med diagnosen psykisk utviklingshemming samt en kvalitativ intervjustudie blant helsepersonell og pårørende.

Deltakere
75 personer med ikke-diagnosespesifikk utviklingshemming og alder ≥ 28.
Kvalitativ intervjustudie: 24 informanter (pårørende og helsepersonell).

Tidsplan
10320 – 10620 Planlegging forberedelse av datainnsamling
10620 – 10621 Datainnsamling
10920 – 10122 Analysering av data kvalitativ studie
10621 – 11121 Analysering av data tverrsnittstudie
10821 – 10322 Utarbeidelse artikler, rapport og publisering av resultater

Forventede resultater
Prosjektet er hypopotesegenererende. Vi forventer å få innblikk i gjennomførbarheten av undersøkelsene vi skal gjennomføre og få en oversikt over metabolsk helse og fysisk aktivitetsnivå i et tilfeldig utvalg personer med ulik grad av utviklingshemming. Gjennom en kvalitativ intervjustudie forventer vi å identifisere lokale og regionale barrierer for forebygging, utredning og behandling av hjerte-/karsykdommer for utviklingshemmede.

Prosjektleder/forsker

Line M Oldervoll

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2020)
Prosjektnavn
Hjertehelse ved psykisk utviklingshemming: sjeldent, glemt eller oversett?
Organisasjon
LHL
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000, 2021: kr 963 000
Startdato
01.03.2020
Sluttdato
30.09.2023
Status
Under gjennomføring