Hjerteinfarkt og reperfusjon

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Kransåresykdom er en av de viktigste årsakene til sykelighet og død i den vestlige verden. Rask gjenåpning av stengt kransåre redder hjertemuskelvev, bevarer funksjon og reduserer infarktstørrelse. Graden av hjertemuskelskade etter gjennomgått hjerteinfarkt er viktig for å gi diagnostisk og prognostisk informasjon hos disse pasientene. Ved tidlig å identifisere pasienter med stor risiko, kan videre valg av behandling optimaliseres.

 

Hjerteultralyd er en lett tilgjengelig, skånsom og billig undersøkelsesmetode. I dag brukes ejeksjonsfraksjon (EF) som et mål på venstre hovedkammers pumpefunksjon. Denne ultralydmetoden er svært undersøkeravhengig og har stor variabilitet. Nyere metoder er derfor nødvendig.

 

Målsetting: Studere deformering av hjertemuskelveggen (strain). Vi har studert strains evne til å predikere infarktstørrelse, hjertets pumpefunksjon og prognose hos pasienter med akutt ST-elevasjonsinfarkt (STEMI).

 

Metode: Inkludert 77 pasienter med akutt ST-elevasjonsinfarkt og undersøkt disse pasientene med ultralyd i akuttfasen og ved utskrivelse. Strain er sammenlignet med EF. MR av hjertet er brukt som referansemetode for å måle infarktstørrelse. I tillegg er reproduserbarhet for EF og strain studert.

 

Gjennomføring: Pasientene er fortløpende inkludert ved Sørlandet Sykehus, Arendal, i perioden 2004-2006. Det har vært et betydelig analysearbeid og 2 ulike strain metoder (strain med Doppler og strain med speckle tracking) er sammenlignet.

 

Resultater: Strain samsvarer godt med infarktstørrelse målt ved MR og metoden har mindre variabilitet sammenlignet med EF. I tillegg kan denne metoden predikere hendelser etter gjennomgått hjerteinfarkt.

 

Vitenskapelig betydning og videre planer: Funnene i avhandlingen viser at strain kan gi bedre vurdering av hjerteinfarktstørrelse, hjertets pumpefunksjon og prognose ved bruk før utskrivelse etter hjerteinfarkt. Både materialet og metoden brukes i videre studier både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Doktorgradsavhandling:

Sjøli B (2012) Diagnostic and Prognostic Use of Myocardial Strain in Patients with Acute Myocardial Infarction.  Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-916-0   No. 1238.

 

Artikler:

Sjoli B, Orn S, Grenne B, Ihlen H, Edvardsen T & Brunvand H (2009) “Diagnostic capability and reproducibility of strain by Doppler and by speckle tracking in patients with acute myocardial infarction.” JACC Cardiovasc Imaging, årg. 2, nr. 1, s. 24-33.

doi:10.1016/j.jcmg.2008.10.007

 

Sjoli B, Orn S, Grenne B, Vartdal T, Smiseth OA, Edvardsen T & Brunvand H (2009) “Comparison of left ventricular ejection fraction and left ventricular global strain as determinants of infarct size in patients with acute myocardial infarction.” J.Am.Soc.Echocardiogr,  årg. 22, nr. 11, s. 1232-1238.

doi:10.1016/j.echo.2009.07.027

Sjoli B, Grenne B, Smiseth OA, Edvardsen T & Brunvand H (2011) “The advantage of global strain compared to left ventricular ejection fraction to predict outcome after acute myocardial infarction.” Echocardiography,  årg. 28, nr. 5. S. 556-563.DOI: 10.1111/j.1540-8175.2011.01384.x

 

 

Prosjektleder/forsker

Benthe Sjøli

Detaljer
Program
Forskning (2002)
Prosjektnavn
Hjerteinfarkt og reperfusjon
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2003: kr 460 000, 2004: kr 0, 2005: kr 480 000, 2006: kr 485 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet