Hjertelig håndtrykk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Årlig får 5000 nordmenn akutt hjertestans,det kan inntreffe og ramme hvor,når og hvem som helst! 250-500 personer overlever pr.år. 250 flere kan overleve ved umiddelbar hjertelungeredning (HLR). Å overleve en hjertestans minsker med 10 % for hvert min. I 2006 ble nye HLR-retningslinjer innført i Norge, med fokus på hjertekompresjon og med påfølgende gode resultater. Feiringklinikken (FK) har en unik mulighet til å gi pårørende opplæring i HLR. Prosjektet vil tilby pårørende til våre hjertepas. et kvalitetssikret, basalt HLR-kurs, utformet i en spesiell 3-fase modell.
2.Liv skal reddes ved at pårørende lærer HLR og sprer kunnskap om HLR ut i samfunnet.
3.HLR-gruppen ved FK arr.opplæring i basal HLR til pårørende.
4.Prosjektet har samfunnsnytte ved at flere liv kan reddes. Pårørende er en ”ubrukt” ressurs som læres opp til livreddende tiltak i hjemmet og i lokalmiljøet.

Det er tidligere ikke vært gjennomført opplæring for medlemmer i LHL`s lokallag. Prosjektet vil gi økt kunnskap, og være gjenopplæring i ny teknikk. 70 % av alle hjertestanser i Norge skjer i hjemmet.
5 Fase 1:Opplæring: 2 timers kurs, en gang pr. uke, 36 uker pr. år i 2 år, med oppstart i jan. 2008 og avsluttes i des. 2009. Prosjektet foregår ved FK og utføres av instruktører fra HLR-gruppen.
Fase 2: Repetisjon: De pårørende får med seg en gratis ” Mini-Anne pakke ”, en liten treningsdukke pluss en info.-dvd, for videre trening.Forskning viser at dette er helt avgjørende for å huske kunnskapen over tid!
Fase 3:Oppfølging: 5 regionale instruktørkurs for medlemmene i lokallagene til LHL, med undervisning fra FK`s HLR-gruppe. Lokallagene kan videre arr. HLR-kurs lokalt og sikre videre repetisjon, som vil kvalitetssikre prosjektet. 3-fase prosjektet vil være en unik mulighet til å spre livreddende kunnskap ut i vårt nærmiljø på en enkel og sikker måte og være med på å redde liv!
Evaluering: HLR- gruppen ved FK ringer de pårørende etter 6 mnd., bruker oppsatt evalueringsskjema.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_1_0020.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag: Bakgrunn for prosjektet var at årlig fikk 5000 nordmenn akutt hjertestans. Det kan inntreffe og ramme hvor, når og hvem som helst! Ca.500 personer overlever pr. år. Å overleve en hjertestans minsker med 10 % for hvert min. I 2006 ble nye HLR-retningslinjer innført i Norge, med fokus på hjertekompresjon og med påfølgende gode resultater.
På Feiringklinikken (FK) hadde vi en unik mulighet til å gi pårørende opplæring i HLR
( Hjerte-lungeredning). Prosjektet gikk ut på å gi pårørende til våre hjertepas. et kvalitetssikret, basalt HLR-kurs,(BHLR) utformet i en spesiell 3-fase modell.
Målsettingen var at liv skal reddes ved at pårørende lærer HLR og sprer kunnskap om HLR ut i samfunnet. Prosjektet skulle ha samfunnsnytte ved at flere liv kan reddes. Pårørende var en «ubrukt» ressurs som via prosjektet har blitt lært opp til livreddende tiltak i hjemmet og i lokalmiljøet. 70 % av alle hjertestanser i Norge skjer i hjemmet. Prosjektets faser:
Fase 1:Opplæring på FK.av tre medlemmer fra HLR-gruppen.
Fase 2: Repetisjon: De pårørende fikk med seg en gratis «Mini-Anne pakke», en liten treningsdukke pluss en info.-dvd, for videre trening.( Pårørende fra Helse Sør/Øst).
Fase 3:Oppfølging, der ca. 70 nøkkelpersoner fra LHL»s lokallag ble opplært til kursledere i BHLR. Målet var å spre kunnskapen videre ut til lokallagene. Det er tidligere ikke vært gjennomført lignende opplæring for medlemmer i LHL»s lokallag.
Målet var opprinnelig å lære opp 1100 pårørende i løpet av to år. Dessverre fikk FK i denne perioden stor reduksjon i antall hjerteoperasjoner. Dermed var det langt færre pårørende som fikk tilbud om kurs. Totalt ble 191 stk. pårørende undervist i BHLR. De har gjort en fantastisk innsats, vist meget stor entusiasme og hatt en enorm progresjon.3-fase prosjektet har vart en unik mulighet til å spre livreddende kunnskap ut til vårt nærmiljø på en enkel og sikker måte og være med på å redde liv! Evaluering av prosjektet har blitt utført av HLR- gruppen ved FK. Det har blitt sendt ut 136 stk. spørreskjema til pårørende etter 6 mnd. som analyseres fortløpende. Analysen er ikke ferdigstilt, resultat foreligger våren 2010. Prosjektet har vart i 2 år med avslutning i des.-09. Feiringklinikken og LHL kommer ikke til å fortsette prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Bengt Lidfors

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Hjertelig håndtrykk
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Feiringklinikken
Beløp Bevilget
2008: kr 278 000, 2009: kr 336 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet