Hjerter i lyst og nød

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Spørsmål om sex og samliv er like viktig som fysisk mestring og kostholdsveiledning for hjertesyke. Det skal være like naturlig å bruke faglig kompetanse om spørsmål kring seksualitet, som det er å bruke en fysioterapeut eller en ernæringsfysiolog i helhetlig hjerterehabilitering. Hvis man gjør det naturlig, blir det naturlig.

 

Dette prosjektet har hatt fokus på seksualitet og samliv blant mennesker med medfødt eller ervervet hjertesykdom. Formålet med prosjektet har vært å utarbeide gode strategier og tiltak for rehabilitering av mennesker med hjertesykdom, og å forebygge psykososiale problemer. Prosjektet har valgt å sette fokus på seksualitet og samliv for å integrere temaet i helsetjenesten på lik linje med de andre tema.Vi visste lite om problemene som knytter seg til seksualitet og samliv i gruppen. Hvor store er problemene, og hva har de sammenheng med?

 

”Ingen har noensinne møtt meg eller snakket med meg om hvordan et samleie er når hele brystkassen har vært oppskjært. Er det farlig med sex, gjør det vondt?” (mann 52 år).

 

 ”Etter mitt hjerteinfarkt bærer man på en stor redsel, alt forbinder jeg med døden. Bare tanken på å anstrenge seg i et samleie fører til at man trur man dør. Redselen og følelsen sitter lenge i”. (kvinne 45 år).

 

Prosjektet har i samarbeid med Universitetet i Tromsø lagt til rette for en kartleggingsundersøkelse om seksualitet og samliv blant hjertesyke (2004/2005 ). Med utgangspunkt i undersøkelsen ble det gjennomført seminar for hjertesyke og for helsepersonell med tema sex og samliv ved hjertesykdom.

 

Resultatene fra undersøkelsen om sex og samliv blant hjertesyke viser at en av fire pasienter har erfart alvorlige seksuelle problemer. Seksuelle problemer ser ut til å være om lag dobbelt så utbredt blant hjertesyke som i normalbefolkningen. Fra seminarene med hjertesyke og partnere kan vi konkludere med at seksualitet og samliv ikke dreier seg så mye om samleie. Det er ord som samspill, samarbeid, og samtale som blir sentrale. Helsepersonell mener at bedre kunnskap bidrar til å ufarliggjøre teamet, og når det kommer på dagsorden og settes i system, blir det tydeligere for alle hvor viktig temaet er for pasienten og partneren.

 

På bakgrunn av den kunnskap og kompetanse prosjektet har generert skal det produseres et hefte spesielt for helsepersonell. Tanken er at det også vil kunne brukes for å utarbeide informasjon til pasientgruppen. Lege Berit Rimstad ved Feiringklinikken har tatt på seg å sluttføre heftet til helsepersonell og skrive en pasientrettet brosjyre om temaet. Hefte og brosjyre vil også bli tilgjengelige på nettet. Utkommer i løpet av vinteren 2009.

 

Vedlegg og sluttprodukter:

·        Brosjyre, ”Seksualitet og hjertesykdom”; diverse bidragsytere og redigert av assistentlege Berit Rimstad, Feiringklinikken

·        Hefte, ”Seksualitet og hjertesykdom – et hefte for helsepersonell”; diverse bidragsytere og redigert av assistentlege Berit Rimstad, Feiringklinikken


 

Prosjektleder/forsker

Kristina Forsberg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Hjerter i lyst og nød
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2005: kr 270 000, 2006: kr 270 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet