Hjerterehabilitering

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Rehabilitering av hjertesyke har til hensikt å hjelpe deltagerne til å gjenopprette tillit til egne ferdigheter og kropp

Rehabilitering av hjertesyke har til hensikt å hjelpe deltagerne til å gjenopprette tillit til egne ferdigheter og kropp. Dette skjer blant annet gjennom blant annet informasjon, trening og veiledning. Det dreier seg ofte om en bevisstgjøring i forhold til risikofaktorer som knytter seg til hjerteproblematikk, og da med hovedvekt på livsstil. 

 

Målsettingen for dette prosjektet har vært å forbedre rehabiliteringsopplegget til hjertesyke på Skibotn Rehabiliteringssenter for å hjelpe deltagerne til varige endringer av livsstil. Spesielt har vi ønsket å  videreutvikle tilbudet innenfor kosthold for hjertesyke. Det er blant annet bygget et stort, moderne undervisningskjøkken hvor deltagerne får tilbud om matlaging og får prøvd seg i tillaging av hjerteriktig mat. 

 

Vi har kartlagt om deltagerne på våre hjerterehabiliteringsopphold har hatt utbytte av rehabilitering og dermed klart å endre på kostholdet og livsstilen etter at de har kommet hjem. Deltagerne har fått oppfølging i form av gjenbesøk (oppfølgingsdager), og spørreskjema om kosthold spesielt og livsstil generelt. Begge delene har vært med på å bevisstgjøre deltagerne i forhold til egen livsstil.

 

Ut fra tilbakemeldingene vi har fått og resultatene som blir presentert i rapporten tyder det meget sterkt i retning av at deltagerne har hatt stor nytte av rehabilitering også etter at det har gått en stund. Vi ser viktige endringer innenfor kosthold hos mange, og de fleste har endret på vaner også innen områder som fysisk aktivitet og røyking. Det er i tillegg langt færre som sier de har angst etter rehabilitering.

 

Det ser ut til at de som har fått planmessig oppfølging har klart å vedlikeholde endringene i noe større grad enn de som ikke har fått like mye oppfølging.

 

Prosjektleder/forsker

Lina Braadland Buset

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Hjerterehabilitering
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Skibotn Rehabiliteringssenter
Beløp Bevilget
1998: kr 1 200 000, 1999: kr 0, 2000: kr 700 000
Startdato
01.06.1998
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet