Hjulbeint Kampsport

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kampsport og selvforsvar viser seg å være en tiltrekkende aktivitet for blant annet rullestolbrukere, men det kan se ut som mange kvier seg fra å kontakte en kampsportklubb da rullestol og kampsport ikke er en vanlig kombinasjon. Det er også usikkerhet blant instruktører i kampsportklubbene ettersom de ikke har noen erfaringer med rullestolbrukere i sin instruksjon. Dette prosjektet vil rekruttere og inkludere rullestolbrukere i kampsport og gi kampsportinstruktører en økt kunnskap til trygghet rundt instruksjon av rullestolbrukere.

Målsetting

Registrere minst 10 bevegelseshemmede inn i en kampsportklubb i Norge. Utdanne en instruktør som selv bruker rullestol. Øke kunnskap og kompetanse til ca. 1000 instruktører som underviser i 450 kampsportklubber i Norge. Arrangere to selvforsvarskurs for rullestolbrukere, Trondheim og Oslo.

Målgruppe

Først og fremst rullestolbrukere og mennesker med bevegelsesvansker i hele Norge. Også instruktører i kampsport vil være en målgruppe.

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

Det skal lages minst tre instruksjonsvideoer med tilhørende instruksjonsmateriell. Disse vil bli tilgjengelig for 450 kampsportklubber i Norge uten kostnader. Promotering vil skje via Norges Kampsportforbund, Trondheim Karateklubb. Landsforeningen for ryggmargsskade og Sunnaasstiftelsen via hjemmesider, sosiale medier og under andre arrangementer. Allerede planlagte samlingspunkter som Ridderuka på Beitostølen og Grenseløse Idrettsdager skal brukes for å fronte dette prosjektet. I dag er også sosiale medier en viktig kilde til å promotere, så vi kommer til å drifte en egen side på Facebook og Instagram – ”Wheelchair Self Defense”. Disse er allerede i drift, se https://www.facebook.com/wheeldefense og https://www.instagram.com/wheeldefense Resultatet kan vi måle i antall registrerte medlemmer i rullestol som velger å melde seg inn i en kampsportklubb i Norge. Det er ønskelig med minst 10 registrerte medlemmer som er rullestolbrukere. Det er også ønskelig med en bestilling på minst et selvforsvarskurs for rullestolbrukere. Spørreskjema til instruktører vil avklare om prosjektet har gitt økt kompetanse.

Fremdriftsplan

2017: Juli – desember: Workshop. Siv Jorunn vil ta del 2 av Trener 1. Oktober/november: Arbeidssamling med selvforsvarsgruppa. 2018 Januar – mai: Workshop og filming. Mars/april: Arbeidssamling med selvforsvarsgruppa. Mai/Juni: Gjennomføre to selvforsvarskurs . Juni: Evaluering og rapportskriving.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen 2018.pdf

Prosjektleder/forsker

Siv Jorunn Fossum

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Hjulbeint Kampsport
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 398 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
02.12.2018
Status
Avsluttet