HJUS

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Kronisk hjertesvikt er en meget alvorlig kardiovaskulær tilstand der både sykdommens prevalens og insidens er økende

Kronisk hjertesvikt er en meget alvorlig kardiovaskulær tilstand der både sykdommens prevalens og insidens er økende. Fysisk inaktivitet er en viktig årsak til den uttalte trøtthet hos hjertesviktpasienter. Nyere studier har vist at hjertesviktpasienter kan trene. Disse studiene har inkludert pasienter til hovedsakelig individuell trening på ergometersykkel eller tredemølle. Det foreligger lite dokumentasjon på effekten av trening av hjertesviktpasienter i en gruppebasert modell. Fra september 2001 til februar 2004 ble 80 pasienter inkludert i Hjertesviktstudien ved Ullevål universitetssykehus (HJUS).

 

Hensikten: Hensikten med del II i HJUS prosjektet var å teste de resterende pasientene etter 4-6 måneder og alle 80 pasientene etter 12 måneder. Dette vil gi grunnlag for å evaluere effekten av en tverrfaglig behandling som både inkluderer oppfølging hos hjertesviktsykepleier og gruppebasert trening hos fysioterapeut, på reinnleggelser i sykehus samt livskvalitet, fysisk yteevne og nevroendokrin aktivering sammenlignet med vanlig behandling (oppfølging i primærhelsetjenesten), hos pasienter med kronisk hjertesvikt.

 

Metode: Åtti pasienter mellom 47 og 85 år med kronisk stabil hjertesvikt ble inkludert i studien. Pasientene ble randomisert til kontroll- eller intervensjonsgruppen. Intervensjonsgruppen fikk aerob trening i grupper to ganger i uken i 16 uker og seks oppfølgingssamtaler hos hjertesviktsykepleier. Ved start, etter 4-6 og 12 måneder ble det utført arbeidsbelastning på sykkel, gangtest, foretatt livskvalitetsmålinger ved bruk av et eget skjema samt tatt blodprøver.

 

Konklusjon: Prosjektet viser at den brukte treningsmodellen er sikker og gir hjertesviktpasienter som deltar en signifikant økt fysisk yteevne målt ved en submaksimal gangtest. Når det gjelder måling av livskvalitet, krever dette mer avanserte statistiske metoder som foreløpig ikke er utført. På bakgrunn av de funn som er gjort kan den brukte treningsmodellen anses som effektiv og sikker, og derfor anbefales. Det gjenstår imidlertid å vise langtidsoppfølging i studien.

 

Kontaktperson: Birgitta Blakstad Nilsson, Prosjektansvarlig fysioterapeut; bibl@uus.no

 

Prosjektleder/forsker

Arne Westheim

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
HJUS
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Hjertemedisinsk avd, hjerte/lungesenter, Ullevål Universitetssykehus
Beløp Bevilget
2003: kr 500 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet