HJUS

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Kronisk hjertesvikt er en meget alvorlig kardiovaskulær tilstand der både sykdommens prevalens og insidens er økende

Kronisk hjertesvikt er en meget alvorlig kardiovaskulær tilstand der både sykdommens prevalens og insidens er økende. Fysisk inaktivitet synes å være hovedårsaken til den uttalte trøtthet hos hjertesviktpasienter. Nyere studier har vist at hjertesviktpasienter kan trene. Disse studiene har inkludert få pasienter og hovedsakelig med individuell trening på ergometersykkel. I Norge har vi fortsatt begrenset erfaring med bruk av hjertesviktsykepleier og tilbud om trening (rehabilitering) av hjertesviktpasienter.

 

Hensikten: Studere effekten av en tverrfaglig behandling som både inkluderer oppfølging hos hjertesviktsykepleier og trening hos fysioterapeut, på reinnleggelser i sykehus samt livskvalitet, fysisk yteevne og nevroendokrin aktivering sammenlignet med vanlig behandling (oppfølging i primærhelsetjenesten), hos pasienter med kronisk hjertesvikt.

 

Metode: Åtti pasienter mellom 20 og 85 år med kronisk stabil hjertesvikt kunne inkluderes i studien. Pasientene måtte ha symptomer på hjertesvikt, og diagnosen var blitt verifisert ved ekkokardiografi som var blitt utført senest seks måneder inklusjon. Etter screening ble pasientene enten randomisert til kontroll eller intervensjonsgruppen. Pasientene i intervensjonsgruppen fikk aerob trening i grupper to ganger i uken i 16 uker i tillegg til i alt seks oppfølgingssamtaler hos hjertesviktsykepleier. Ved start, etter fire og 12 måneder ble det utført arbeidsbelastninger, 6-minutters gangtester, foretatt livskvalitetsmålinger ved bruk av et eget skjema samt tatt blodprøver.

 

Konklusjon: Foreløpige resultater etter fire måneder hos de første 25 pasientene foreligger; Prosjektet viser at den brukte treningsmodellen er sikker og gir hjertesviktpasienter som deltar en signifikant økning av arbeidskapasitet og gangevne. Sammenlignet med kontrollgruppen får pasientene i intervensjonsgruppen også en signifikant bedring av sin livskvalitet. På bakgrunn av de funn som er gjort kan den brukte treningsmodellen anses som effektiv og sikker, og derfor anbefales. Det gjenstår imidlertid å vise langtidsoppfølging i studien på både arbeidskapasitet, livskvalitet og innleggelser i sykehus på grunn av forverrelse av hjertesvikt. Først da vil vi kunne si om den brukte modellen bør bli en integrert del av hjertesviktomsorgen i Norge.

 

Kontaktperson: Birgitta Blakstad Nilsson, prosjektansvarlig fysioterapeut; bibl@uus.no

Prosjektleder/forsker

Arne Westheim

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
HJUS
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Hjertemedisinsk avdeling, Hjerte-og Lungesenteret
Beløp Bevilget
2001: kr 500 000, 2002: kr 500 000
Startdato
01.08.2001
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet