Hodeskader hos barn – datasimuleringer

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Hvert år blir flere barn innlagt på sykehus med alvorlige hodeskader. Noen av disse kan skyldes mishandling.

Målsetting

Avklare mulig sammenheng mellom hendelsesforløp og påvist hodeskade og vurdere hvordan sikkerhetsutstyr kan påvirke skadeforløpet hos små barn.

Design, metode, materiale

En antropometrisk korrekt dukke av en baby vil bli utrustet med en akselerasjonsbrakett med anerkjent 3-2-2-2-plassering av akselerometrene for å beregne 3-dimensjonale (3D) akselerasjoner for hodet under risting og fall. Vi vil analysere akselerasjonsdataene, og lage en finite element (FE) modell av en barnehjerne basert på MR-teknologi for data-animasjonene. Modellen vil så bli validert ut fra bevitnede hendelser som har ført til alvorlige hodeskader med hjerneskader. Vi vil individtilpasse modellen etter MR-bilder slik at man i forebyggende hensikt kan vurdere hvilken hode/hjernegeometri som gir størst sårbarhet for hjerneskader.

Gjennomføring

Studien ble startet, men ikke gjennomført.

Resultater

Ingen resultater.

Samarbeidspartnere

Ikke aktuelt.

Videre planer

Det ble jobbet bare noen måneder og ingen resultater er publisert.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Uavklart.

Publikasjonsliste

Ingen publikasjoner.

Sluttrapportsammendrag

Ingen publikasjoner.

Prosjektleder/forsker

Anna Blechingberg

Hovedveileder

Arne Stray-Pedersen

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Hodeskader hos barn – datasimuleringer
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
UiO, Med. fak., Rettsmedisinsk institutt
Beløp Bevilget
2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000
Startdato
01.06.2010
Sluttdato
31.05.2011
Status
Avsluttet