Hodeskader og livskvalitet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Arbeidet er fortsettelse av en undersøkelse 1974-1979 av pasienter med traumatisk hjerneskade (hodeskade) som var innlagt Sentralsykehuset i Akershus i løpet av 1 år (1974/75). Resultatene er utgitt som en bok: ”Bare en lettere hjernerystelse”.

 

Målsetting/metode: Vi ønsket å undersøke helseplager 22 år etter traumatisk hjerneskade med spørreskjema som også ble sendt til en kontrollgruppe med samme kjønn, alder og adresse. For livskvalitet (SF-36) brukte vi kontrollgruppe fra Akershus fylke. De som hadde mild hatt en mild traumatisk hjerneskade ble innkalt til nevropsykologisk undersøkelse.

 

Resultater: Kvinner i hodeskadegruppen hadde mer hodepine og migrene sammenlignet med kvinner i kontrollgruppen. Livskvalitet var lavere i enn i tilsvarende befolkning i Akershus. Det var sammenheng mellom livskvalitet og psykososiale faktorer. Hodeskade kan gi psykiske problemer, men undersøkelsen kan ikke tidsbestemme denne type plager. Vi fant ingen sammenheng mellom hodepine, skår ved SF-36 og GHQ 30 og skadegrad.

Ved å kombinere flere undersøkelser på ulykkestidspunktet for de med mild traumatisk hjerneskade var det avvik ved flere subtester som tegn på vedvarende effekt av mild traumatisk hjerneskade.

 

Avhandling:

Nestvold K (2010) Traumatic brain injury: epidemilogy and longterm outcome. A prospective cohort study with a follow-up of 22-25 years after traumatic brain injury. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-489-2

 

Artikler:

Nestvold K, Lundar T, Blikra G & Lonnum A (1988) “Head injuries during one year in a central hospital in Norway: a prospective study. Epidemiologic features.” Neuroepidemiology, årg 7, nr. 3, s.134-144.

 

Nestvold K, Lundar T, Mowinckel P & Stavem K (2005) “Predictors of headache 22 years after hospitalization for head injury.” Acta Neurologica Scandinavica, årg. 112, nr. 1, s. 13-18.

 

Nestvold K & Stavem K (2007) “Headache 22 years after hospitalization for head injury compared with matched community controls.” Neuroepidemiology, årg. 29, nr. 1-2, s.113-120.

 

Nestvold K & Stavem K (2009) “Determinants of health-related quality of life 22 years after hospitalization for traumatic brain injury.” Brain Injury, årg. 23, nr. 1, s. 15-21.

 

Publikasjoner:

Hessen E, Nestvold K & Sundet K (2006) “Neuropsychological function in a group of patients 25 years after sustaining minor head injuries as children and adolescents.” Scandinavium Journal of Psychology, årg. 47, nr. 4, s. 245-251.

 

Hessen E, Nestvold K & Anderson V (2007) “Neuropsychological function 23 years after mild traumatic brain injury: a comparison of outcome after paediatric and adult head injuries.” Brain Injury, årg. 21, nr. 9, s. 963-979.

 

Hessen E, Anderson V & Nestvold K (2008) “MMPI-2 profiles 23 years after pediatric mild traumatic brain injury.” Brain Injury, årg. 22, nr. 1, s. 39-50.

 

Hessen E, Nestvold K (2009) “Indicators of complicated mild TBI predict MMPI-2 scores after 23 years.” Brain Injury, årg. 23, nr. 3, s. 234-242.

 

 

Prosjektleder/forsker

Knut Nestvold

Hovedveileder

Tryggve Lundar

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
Hodeskader og livskvalitet
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2002: kr 445 000, 2003: kr 230 000
Startdato
01.04.2002
Sluttdato
01.09.2003
Status
Avsluttet