Holder vi det vi lover?

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Det norske nettverket av Fontenehus har stor tro på at statlige myndigheter vil videreføre satsningen på Fontenehus i Norge og at det allerede i statsbudsjettet for 2013 vil bli avsatt et større beløp til utvikling av Fontenehusene i Norge.

For å kvalitetssikre en slik eventuell satsning ønsker Det norske nettverket av Fontenehus at det, i samarbeid med AFI og gjennom et forprosjekt, utvikles rammer for følgeforskningsprosjekt som kan iverksettes allerede fra 2014.

Målsetting
Målet med forsprosjektet er å utvikle rammer for, og søknad om, et følgeforskningsprosjekt som medlemmer og medarbeidere av Fontenehus har vært med på å utvikle og som de ser som et nyttig verktøy i kvalitetsarbeidet ved det enkelte Fontenehus

Målgruppe
Medarbeidere og medlemmer av eksisterende Fontenehus – samt fremtidige medlemmer av Fontenehus i Norge.

Gjennomføring
Etter tildeling av midler inngås skriftlig avtale med AFI som får det faglige ansvaret også for forprosjektet. Forprosjektet gjennomføres i løpet av første halvår 2013. Medlemmer og medarbeidere av Fontenehusene deltar aktivt på møter/worksshops i utformingen av rammene i løpet av første kvartal 2103. Søknaden om et følgeforskningsprosjekt utvikles i løpet av 2. kvartal – i god tid før EXTRAs søknadsfrist for 2014.

Betydning
Et godt følgeforskningsprosjekt er avgjørende for å sikre kvalitet og utvikling av gode Fontenehus i en opptrappingsperiode – og rapportering av gode resultater er avgjørende for fremtidige offentlige bevilgninger til Fontenehus.

Fremdriftsplan
Se “Gjennomføring”

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Holder vi det vi lover (februar 2015).pdf

Prosjektleder/forsker

Svein Jacobsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Holder vi det vi lover?
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 270 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet