Holmenkollen og Bislett Special Olympics

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:

I 2007 gjennomførte NAKU (Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming) en rapport, der de tok for seg Helseoppfølging av personer med utviklingshemming.

I følge rapporten er opplæring av personer med utviklingshemming og deres bistandspersoner i forhold til kosthold, fysisk aktivitet og livsstil, ett av tiltakene som burde vært gjennomført for å forbedre utviklingshemmedes helsetilbud (Ellingsen 2007).

Internasjonal forskning, gjennomført av Special Olympics International, viser at mennesker med utviklingshemming har 40 % høyere risiko enn befolkningen for øvrig for å utvikle en rekke livsstilssykdommer som kan forebygges (Special Olympics 2009).Videre er det en generell oppfatning at mennesker med utviklingshemming i Norge sliter med overvektsproblemer, og en rekke tilleggsplager som dette medfører. Denne oppfatningen er basert på samtaler med ulike boliger, samt observasjon på ulike større idrettsarrangement for mennesker med utviklingshemming.

Fysisk aktivitet

er den viktigste faktoren for å forebygge overvekt og livsstilssykdommer. I 2009 gjennomførte NTNU, Senter for Samfunnsforskning en pilotundersøkelse, på oppdrag for Special Olympics Norge, Undersøkelsen hadde til hensikt å kartlegge aktivitetsnivået til mennesker med utviklingsehemming, samt å utvikle og teste målingsverktøy for å kartlegge aktivitetsnivå. I denne rapporten fastslås det at til tross for at fysisk aktivitet får stor oppmerksomhet i samfunnet, er det overraskende lite oppmerksomhet omkring fysisk aktivitet for funksjonshemmede.

«Fra passiv omsorg til aktiv omsorg»
I 2008 ble prosjektet «fra passiv omsorg til aktiv omsorg» påstartet av Special Olympics Norge. Ett av punktene i dette prosjektet var å arrangere kurs for de som jobber hjemme hos mennesker med utviklingshemming, for å forbedre kostholdet i bofellesskapene. Det skulle vise seg at etterspørselen for et slikt tilbud var stort.

Flere og flere kommuner begynner å ane at overvekt, mangel på passende fysisk aktivitet, og usunne vaner er en reell problemstilling.Prosjektets målsetning;

Langtidsmål; Bidra til bedre helse, og forebygge overvekt for mennesker med utviklingshemming.

Delmål; Arrangere årlige idrettsstevner, med lavterskeltilbud for mennesker med utviklingshemming.

Delmål; Arrangere spesielt tilrettelagte kostholdskurs i sammenheng med eksisterende arrangement, Bislett og Holmenkollen Special Olympics.

Prosjektets målgruppe; barn, unge og voksne mennesker med utviklingshemming

Beskrivelse av gjennomføring;

Vi ønsker å gjennomføre to arrangement, et på vinter og et på sommer, for å sikre et helårstilbud. Det er også viktig at mennesker med utviklingshemming har et nasjonalt stevne å se frem mot, som motivasjonsfaktor for sin trening.

For å favne bredere ønsker vi også å promotere trugeløp som aktivitet under vinterens arrangement. Internasjonalt er dette en øvelse som favner bredt, og som kan vise til høy deltagelse.

I sammenheng med disse arrangementene ønsker vi å arrangere kostholdskurs for deltagerne, der en profesjonell ernæringsbiolog underviser med et spesielt tilrettelagt opplegg, som skal være på mennesker med utviklingshemmings premisser.

Prosjektets betydning; potensielt kan prosjektet føre til en lettere hverdag for mennesker med utviklingshemming. Man kan forebygge overvekt, samt alle tilleggshandikap dette medfører. Overvekt kan også føre til unødvendig stigmatisering for mennesker med utviklingshemming.

Fremdriftsplan: I begynnelsen av 2013 arrangerer vi vinterens Holmenkoll renn, med tilhørende kostholdskurs. Før det må vi ha ut innbydelser, finne foredragsholder, lage tilrettelagt undervisningsopplegg.

I tiden mellom arrangementene vil vi evaluere og ta eventuelle grep for å heve kvaliteten. Innbydelser skal produseres og formidles, samarbeidspartnere må oppsøkes og inkluderes i prosessen. Det vil også gjøres mye arbeid for å sikre økonomien til arrangementene.

Til sommeren går Bislett SO, med et tilhørende nytt kurs. Da vil man også ha anledning til å prate litt om effektene fra første kurs.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_1_0355.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristoffer Nilsen

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Holmenkollen og Bislett Special Olympics
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Special Olympics Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 150 000
Startdato
02.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet