Holmenkollen/Bislett Special Olympics

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Holmenkollen Special Olympics er arrangert av Idrottslaget BUL i 23 år. Bakgrunnen til arrangementet var at vi fikk en forespørsel fra Special Olympics komiteens leder Christian Waage om BUL kunne påta seg å arrangere et skirenn for utviklingshemmede utøvere. BUL hadde ved forespørsel allerede erfaring med målgruppen gjennom en treårs periode med aktivitet. Vi så at det var et stort ønske blant våre utøvere til skigåing. Målsettingen var å få et tilrettelagt skirenn men så likt et ordinært renn som mulig. Dette har vi siden første Holmenkollen Special Olympics stevnet hatt som målsetting. Bislett Special Olympics har BUL arrangert i 16 år med samme målsetning.

 

Fra de første arrangementene har vi Holmenkollen og Bislett Special Olympics hatt et nært og godt samarbeid med Civitan Norge. De har bidratt med hjelpemannskaper til stevnene. Dette har vært til uvurderlig hjelp i alle år. Gjennomføringen har følgt Ski- og Friidrettsforbunds lover og retningslinjer med noen tilpassninger der dette har vært nødvendig. For at alle skal få se og “kontrollere” resultatene har resultatlister blitt sendt til alle deltagernes lag i uka etter stevnene.

 

I 2007 ble åpningen av Bislett Special Olympics, som ble kallet Bislett Summer Games, foretatt av prinsesse Märtha Louise. Hun er Special Olympics høye beskytter etter “nyrestaureringen” av Special Olympics Komiteen i Norge. Dette var et besøk som vakte jubel blant deltakerne. Under stevnets gang ble det holdt en enkel lunsj for prinsessen hvor hun ble orientert om stevnet og historikken til det. Hun var meget interessert og spurte en god del spørsmål. Ved premieutdelingen i Holmenkollen var Astrid Jakobsen, verdensmester på ski premieutdeler.

 

Planen videre er at arrangementet avholdes vært år etter samme ide og målsetting som det har vært arrangert hittil. Vi håper det økonomiske ikke stopper oss, fordi stevnene har blitt en del av målgruppas idrettshverdag, og noe man ser fram til.

Prosjektleder/forsker

Rolf Brandhaug

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Holmenkollen/Bislett Special Olympics
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2007: kr 115 000
Startdato
01.02.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet