Holmenkollen/Bislett Special Olympics

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Idrottslaget i Bondeungdomslaget (BUL) har i vel 20 år drevet med idrett for psykisk utviklingshemmede. Virksomheten er organisert som en undergruppe av idrettslaget, benevnt BVT gruppa (ball, vann og trim). Som en del av virksomheten arrangerer BUL to landsdekkende konkurranser: Holmenkollen Special Olympics og Bislett Special Olympics. Arrangementene som samler deltakere fra hele landet går over to dager (helg) i h.h. vis februar og august. I forbindelse med arrangementene inviteres deltakerne til sosialt samvær.

 

BUL ønsker at dette tiltaket skal bli tilgjengelig for flere utviklingshemmende, uten at egenandelene skal økes. Dette har ikke vært noen enkel oppgave, fordi en må støtte seg på frivillige i alle ledd, samt at økonomien hele tiden har vært trang. Ved hjelp av tillskuddet fra Helse og Rehabilitering har vi kunnet bruke mer penger på markedsføring og utvikle selve idrettsarrangementet. Samtidig investere i utstyr som kvalitetssikrer og hever arrangementet. Idrettsarrangementet har økt i kvalitet. Deltakerantallet totalt for begge arrangementene har økt.

 

Målet med prosjektet har i hovedsak vært å rekruttere flere til idrett. Ved å arrangere Holmenkollen og Bislett Special Olympics har vi sett at mange blir motiver til idrett og fysisk aktivitet også resten av året. Tilskuddet har ført til at man internt i BUL har blitt mer engasjert i arrangementene og interessen for å arrangere og ikke minst videreutvikle arrangementene ytterligere.

 

Tilskuddet fra Helse og Rehabilitering har vært viktig for at BUL kan fortsette med disse to arrangementene. Vi har internt i BUL blitt mer engasjert i arrangementene og interessen for å arrangere og ikke minst videreutvikle arrangementene ytterligere. Det viktigste resultatet av midlene vi fikk, var at vi fikk oppjustert oss og at vi klarte å holde kostnadene nede for den enkelte deltaker.

Prosjektleder/forsker

Rolf Brandhaug

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Holmenkollen/Bislett Special Olympics
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2005: kr 100 000
Startdato
01.02.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet