Home start familiekontakten

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Nanna Maries Hjem er en byomfattende barneverninstitusjon som eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Nanna Maries Hjem er en byomfattende barneverninstitusjon som eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Vår erfaring er at overgangsfasen mellom opphold i institusjon og etablering i egen leilighet er svært vanskelig for mange. Etter ett-to år på Nanna Maries hjem flytter familiene, ofte til ukjente bydeler hvor de ikke har noen tilknytning. Mange har lite eller ikke noe nettverk.

 

Home Start Familiekontakten er et internasjonalt familiestøtteprogram basert på frivillig innsats, som tilbyr regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp i familiens eget hjem. Arbeidet ledes av lønnet koordinator. De frivillige skal ha foreldreerfaring og gjennomgå 40 timers opplæringskurs før de kobles til familiene.

 

Home Start Familiekontaktens metode for bruk av frivillige støttepersoner til familiene som bor på Nanna Maries hjem er gjennomgående brukt i prosjektet. Målet for prosjektet var å utvide og styrke familienes nettverk i overgangen fra Nanna Maries hjem til et nytt bosted. Vi ønsket å prøve dette ut overfor fire-seks familier. Koordinator ble ansatt i 50% stilling.

 

1.      Nanna Maries Hjem fikk opprinnelig midler til et toårig prosjekt med følgende tre faser: Rekruttere og kurse familiekontakter.

2.      Motivere familiene til å ta i mot tilbudet, og koble familiekontakten til familien i god tid før utflytting. Gi familiene og familiekontaktene tett oppfølging.

3.      Utflytting – konkret oppfølging i en avgrenset og planlagt periode.

 

Fase l og 2 er gjennomført og beskrevet i prosjekt 1998/1/0212, som ble avsluttet 31.12.00. Av årsaker Nanna Maries Hjem ikke har hatt innvirkning på, fikk vi ikke prøvd godt nok ut fase 3 i vårt opprinnelig prosjekt.

 

I løpet av denne prosjektperioden har fått god erfaring også med utflyttingsfasen. I siste prosjektperiode har tolv familier ved Nanna Maries hjem hatt familiekontakt, fem av disse er avsluttet. Siden vi startet Home Start Familiekontakten i mai -99, har fjorten familier fått familiekontakt og syv har avsluttet. Tilbakemeldingene fra både familiene og familiekontaktene er overveiende positive. Familiene sier det er godt å ha en person de kan snakke med som ikke er en del av institusjonen. Familiekontaktene opplever at kontakten betyr minst like mye for dem som for familien.

 

Da vi har fått midler fra Helse og Rehabilitering for to nye år, skal vi videreutvikle Home Start modellen tilpasset familiesenter.

Prosjektleder/forsker

Marit Uhre Jørgensen

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Home start familiekontakten
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Nanna Maries Hjem
Beløp Bevilget
2001: kr 170 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet