Home Start Familiekontakten

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Nanna Maries Hjem er en byomfattende barneverninstitusjon som eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Nanna Maries Hjem er en byomfattende barneverninstitusjon som eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Familiene bor på NMH 1-2 år for så å flytte i egen bolig. Vår erfaring er at enkelte familier har lite eller ikke noe nettverk.

 

Home Start Familiekontakten er et internasjonalt familiestøtteprogram basert på frivillig innsats, som tilbyr regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp i familiens eget hjem. Arbeidet ledes av lønnet koordinator. De frivillige skal ha foreldreerfaring og gjennomgå 30 timers opplæringskurs før de kobles til familiene.

 

Home Start Familiekontakten ble etablert på NMH i 1999 og i alt tre prosjekter er finansiert av Helse og Rehabilitering. De to første prosjektene ble avsluttet i 2000 og 2001 (se sammendrag på prosjektnr. 1998/4/0212 og 2000/1/0548). Siste prosjekt har i tillegg til å videreføre HSF på NMH, hatt tre delmål:

1.      Videreutvikle HSF modellen tilpasset familiesentrene i Oslo

2.      Rekruttere frivillige blant tidligere beboere

3.      Utvikle et miljøtreffsted for familiekontaktene

 

Home Start Familiekontakten som metode er gjennomgående brukt i prosjektet. Koordinator har vært ansatt i 50% stilling. I perioden 01.08.01-01.02.03 var koordinator også ansatt på familiesenteret Rachel Grepp Heimen som prosjektkoordinator for HSF der.

 

I løpet av siste prosjektperiode har det vært arrangert kurs for familiekontakter to ganger per år, til sammen fire kurs, to av disse sammen med HSF på RGH. 23 frivillige tilknyttet NMH deltok på disse kursene. På NMH har 16 familier fått familiekontakt i løpet av siste prosjektperiode. I løpet av prosjektperioden har vi også gjennomført en evalueringsundersøkelse hvor vi har dybdeintervjuet 10 familier og 10 frivillige tilknyttet HSF. Tilbakemeldingene er overveiende positive.

 

I løpet av prosjektperioden har familiesentrene i Oslo blitt stykkprisfinansiert. Dette er en del av konkurranseutsettingen og de fire familiesentrene er nå blitt konkurrenter på samme marked. Dette er en klar årsak til at et samarbeid mellom familiesentrene om en felles bank av frivillige ikke har latt seg gjennomføre.

 

Vi er fornøyde med at fem tidligere beboere har gått på kurs i løpet av de fem årene vi har hatt Home Start Familiekontakten på Nanna Maries Hjem. Vi har også klart å imøtekomme de frivilliges og familienes behov for et treffsted gjennom veiledning, sommerfest, julebord, etc.

Prosjektleder/forsker

Gudrun Brøvig Silde

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Home Start Familiekontakten
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Nanna Maries Hjem
Beløp Bevilget
2002: kr 235 000, 2003: kr 250 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet