Home-Start familiekontakten

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Nanna Maries Hjem er en byomfattende barneverninstitusjon som eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Nanna Maries Hjem er en byomfattende barneverninstitusjon som eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Vår erfaring er at overgangsfasen mellom opphold i institusjon og etablering i egen leilighet er svært vanskelig for mange. Etter 1-2 år på Nanna Maries hjem flytter familiene, og da ofte til ukjente bydeler hvor de ikke har noen tilknytning. Mange har lite eller ikke noe nettverk.

 

Home Start Familiekontakten er et internasjonalt familiestøtteprogram basert på frivillig innsats, som tilbyr regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp i familiens eget hjem. Arbeidet ledes av lønnet koordinator. De frivillige skal ha foreldreerfaring og gjennomgå 40 timers opplæringskurs før de kobles til familiene.

 

Home Start Familiekontaktens metode for bruk av frivillige støttepersoner til familiene som bor på Nanna Maries hjem er gjennomført brukt i prosjektet. Målet for prosjektet var å utvide og styrke familienes nettverk i overgangen fra Nanna Maries hjem til et nytt bosted. Vi ønsket å prøve dette ut overfor 4-6 familier. Koordinator ble ansatt i 50% stilling.

 

Prosjektet har hatt tre faser:

  1. Rekruttere og kurse familiekontakter
  2. Motivere familiene til å ta i mot tilbudet, og koble familiekontakten til familien i god tid før utflytting. Gi familiene og familiekontaktene tett oppfølging.
  3. Utflytting­ konkret oppfølging i en avgrenset og planlagt periode.

 

I løpet av prosjektperioden har syv familier ved Nanna Maries hjem fått familiekontakt. Tilbakemeldingene fra både familiene og familiekontaktene er overveiende positive. Familiene sier det er godt å ha en person de kan snakke med som ikke er en del av institusjonen. Familiekontaktene opplever at kontakten betyr minst like mye for dem som for familien.

 

Av årsaker Nanna Maries hjem ikke har hatt innvirkning på, har mange beboere blitt boende lenger på Nanna Maries hjem enn opprinnelig planlagt. Det har medført at vi ikke har fått tilstrekkelig erfaring med 3. fase av prosjektet. Vi har derfor søkt og fått innvilget midler fra Helse og Rehabilitering for ett år til der vi vil høste erfaringer fra utflyttingsfasen.

Prosjektleder/forsker

Gudrun Brøvig

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Home-Start familiekontakten
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Nanna Maries Hjem
Beløp Bevilget
1999: kr 173 000, 2000: kr 86 525
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet