Hørselshemmedes tilbud markedsføring

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Østre Toten Hørselsforening opplever liten oppslutning om tilbudene til medlemmene

Østre Toten Hørselsforening opplever liten oppslutning om tilbudene til medlemmene.

Kontakt med markedsføringsfagmann ga impuls til å søke hjelp hos BI Markedsføringshøgskolen på Gjøvik. Dette utviklet seg til søknad om støtte hos Helse og Rehabilitering via Hørselshemmedes Landsforbund. Søknad om 35 000 kr ble innvilget seinhøsten år 2000. Markedsføringshøgskolen skaffet to studenter som kunne ta vårt prosjekt som diplomoppgave for levering juni 2001. Vi hadde møte og gjennomgikk utgangspunkt og prosjektplan, slik det ble framstilt i søknaden. Studentene deltok på foreningens årsmøte, og har brukt HLF medlemsblad Din Hørsel, og brosjyrer etc. fra HLF som bakgrunnsstoff. De innhentet videre detaljinformasjon om foreningen i spørreskjema. Dybdeintervjuer foregikk med to grupper, a) ca fem medlemmer, og b) ca fem hørselshemmede som ikke er medlemmer. Informasjon fra det, samt generell markedsføringskunnskap, førte fram til konkrete anbefalinger om tiltak for større oppslutning om foreningens tilbud.

 

Emnet er nytt i Markedsføringsfaget, fordi formålet ikke er salg og økonomisk fortjeneste. En stor del av diplomoppgavens rapport ble en utledning av teorien bak anbefalingene som tre trinn: markedstilbud, markedskommunikasjon og tjenestemarkedsføring. De konkrete anbefalingene er oppstilt i oversiktlig tabellform. Ei av studentene deltok på styremøte i Hørselsforeningen og gjennomgikk anbefalingene. Jeg har hatt foredrag i Fylkeslagets Ledermøte på bakgrunn av prosjektet.

 

Utbetaling av prosjektmidlene har skjedd direkte fra HLF til studentene, som honorar i tre delbetalinger, det siste beløpet da rapporten var levert.

 

På vegne av Østre Toten Hørselsforening, takker jeg for prosjektstøtten og håper nyttig kunnskap er tilført flere enn vår organisasjon.

Prosjektleder/forsker

Per Bjerke

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Hørselshemmedes tilbud markedsføring
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2001: kr 35 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.05.2001
Status
Avsluttet