Hørselsteknisk brukerforum

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Hørselshemmede er avhengig av optimal teknisk tilrettelegging for å fungere i arbeid, skole og sosialt. Moderne teknologi gir nye fantastiske muligheter for sømløs integrasjon mellom f.eks. høreapparat og andre hjelpemidler, men en stor gruppe brukere har liten eller ingen kunnskap om tilgjengelige tekniske løsninger. Det finnes det pr i dag ingen kanal for tilbakemelding til hjelpemiddelsentralene eller leverandørene om hvordan hjelpemidler fungerer, eller mulighet for brukere til å utveksle erfaringer. Målsetningen med prosjektet er å lage et nettbasert forum med informasjon om alle typegodkjente hørselstekniske hjelpemidler med mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling mellom brukere, system og leverandører. Helse og Rehabilitering satte som krav at systemet skulle bruke data fra rikstrygdeverkets hjelpemiddeldatabase, og at HLFU skulle fokusere på den tekniske løsningen.

 

Prosjektet ble forsinket i forhold til original plan, i hovedsak fordi den aktuelle delen av hjelpemiddeldatabasen ikke er ferdig. Vi har utviklet systemet basert på den danske tilsvarende databasen. Systemet er klart og blir publisert på www.tekniskforum.no når det norske datasettet er ferdig, estimert til overgangen mars/april 2007. Tekniskforum.no tilbyr informasjon om alle hørselstekniske hjelpemidler, regelverk og rettigheter og gir en kommunikasjonskanal mellom brukere og mellom brukere, system og leverandører. Systemet er automatisert så mye som mulig slik at det blir billig å drifte, og det er laget med tanke på at det skal kunne tilpasses andre brukergrupper, f.eks. bevegelseshemmede, med bare små justeringer. Siden Danmark og Sverige bruker liknende hjelpemiddeldatabaser kan systemet også tilpasses deres brukerorganisasjoner. HLFU vil drifte og videreutvikle systemet samt forsøke å bidra til at andre brukergrupper kan dra nytte av muligheten på sikt.

Prosjektleder/forsker

Kim Rand-Hendriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Hørselsteknisk brukerforum
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Hørselhemmedes Landsforbunds Ungdom
Beløp Bevilget
2005: kr 177 000, 2006: kr 77 000
Startdato
15.01.2005
Sluttdato
01.12.2006
Status
Avsluttet