Høsttur til Spitsbergsæter

Søknadssammendrag

Medlemstallet i vår forening er 74. Blant disse er det flere eldre som ikke er i stand til å bli med på lengre reiser. Dessuten vil vi invitere ikke-medlemmer fra 65 år. Vi vil gå for en prioritet i forhold til de som ikke tror seg til å delta på lengre turer og vil også gi anledning til å delta dersom noen trenger følge.

Turen er tenkt å foregå 26.09.2021 – 28.09.2021 og blir lagt til Spidsbergseter Resort Rondane. Dette med tanke på ikke alt for lang reisevei og det stille og rolige området det ligger i. Hotellet ligger ved Rondane og er et forholdsvis enkelt terreng/veier/stier å bevege seg på. Her skulle det være muligheter for alle.

For mange har det siste året vært vanskelig med tanke på sosial kontakt både ute og hjemme. Mange eldre bor alene og noen også langt fra slekt og venner som gjør at kontakten blir minimal. Vår forening har ikke hatt noe medlemsmøte siden mars 2020. De eldre er fortvilet over situasjonen, men har håp om en bedring av situasjonen i forbindelse med vaksineringen og at samfunnet mer og mer gjenåpnes slik at de kan gjenoppta kontakt med familie, venner og bekjente deriblant gjennom vår forening.

Antall for reisen er stipulert til 50 personer. Reisen vil bli å omtale i lokale media samt ved oppslag i våre bygder. Vi vil prioritere også de med fysiske handikap.

Vi forventer at reisen og oppholdet ved Spitsbergseter Resort Rondane vil ha en stor positiv effekt på deltagerne. Det vil gi stor sosial nytte og god helseeffekt. Sosialt liv og helse har jo en samlet positiv effekt. De vil også føle seg verdsatt. Noen sier at det er godt at noen har tenkt på de eldre under pandemien.

Prosjektleder

Viggo Enger

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Høsttur til Spitsbergsæter
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 173.500
Startdato
18.05.2021