Hovdenleiren for psykisk utv.hemmede

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Dette er en leir som har vært arrangert siden 1986, men som er i ferd med å måtte legges ned pga manglende økonomi. Vi har nådd makspris for deltakerne, og klarer ikke å få inn mer offentlige midler. Måten å få “ny giv” i leiren på, er å øke delterantellet med ca 15, og til det trenger vi hjelp økonomisk. Vi må markedsføre tilbudet til brukere i andre fylker. Leiren har gått i minus de siste årene med 50 000-150 000 kroner

Målsetting:
1. Få flest mulig psykisk utv.hemmede til å komme i aktivitet også på vinterstid, hvor mange av dem ofte blir sittende inne.
2. Gi dem inspirasjon til å fortsette å være aktive når de kommer hjem fra leiren
3. Vi bruker ca 30 DGS-elever fra 3. klasse på idrettslinjen i Åmli VGS. Den sosiale opplevelsen disse har i relasjon med deltakerne har stor betydning for alle

Målgruppe:
1. Psykisk utv.hemmede personer fra Aust-Agder og nabofylkene
2. Gi elevene erfaring i samkvem med psykisk utv.hemmede

Gjennomføring:
Leiren gjennomføres på Hovden i Setesdal, og man bor på Hovden Høyfjellshotell. Vi bruker langrennsløyper, alpinanlegg, akebakker, skøytebane og badeland. Trening og “konkurranser” hele dagene, og dans/underholdning om kveldene. Et fantastisk arrangement både fysisk og sosialt!

Betydning:
For disse deltakerne er denne leiren en happening de gleder seg til i månedsvis. Enkelte har vært med på alle leirene siden 1986. Tilbakemeldingene fra støttekontakter og familie er rørende flotte. Rent fysisk er det ingen tvil om betydningen. Mange psykisk utviklingshemmede sliter med idrettstilbud i det daglige, og trenger all mulig inspirasjon. mange sliter med dårlig fysisk form og fedme

Fremdriftsplan:
1. Beslutte om vi har anledning/økonomi til å gjennomføre
2. Drive oppsøkende virksomhet mtp å bekjentgjøre arrangementet. Sikre deltakelse på min 60 deltakere.
3. Planlegge gjennomføringen etter samme mønster som tidligere
4. Gjennomføre leiren i fastsatt tidsrom
5. Evaluere og rapportere

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Hovdenleiren Extrastifelsen 2015 3.pdf

Prosjektleder/forsker

Karete Johansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Hovdenleiren for psykisk utv.hemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 150 000
Startdato
07.04.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet