“Humordiagnose”

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Et forskningsprosjekt ved Medisinsk fakultetet, NTNU og universitetsklinikken ved St. Olav i Trondheim har faktisk vist at humor forlenger livet. Forskningsprosjektet ble publisert 11. desember, 2006: "Det var over tretti prosent redusert risiko for å være død to år senere, dersom pasienten hørte til den halvparten som skåret relativt høyt på sans for humor." Med bakgrunn i humorens positive virkning, vitenskapelig påvist, mener vi at en persons humoristiske sans også kan øves og økes ved å avdekke kritiske forutsetninger og finne metodikk og øvelser som utvikler en bedre humoristisk sans.

Målsetting

Hjelpe mennesker ut av depresjon, isolasjon, ensomhet og fattigdom, og gi dem meningsfylte møteplasser og aktiviteter som øker livskvalitet og samfunnsdeltakelse. Utvikle presentasjon om humor for rekruttering. Gjennomføre lavterskelseminar og møteplasser/ selvhjelpsgrupper for deltakerne

Målgruppe

Mennesker som preges av depresjon, isolasjon, ensomhet, fattigdom og liten kontakt med arbeidsliv og samfunn.

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppa vil ha 5-10 dagseminar hvor vi deler erfaring og bearbeider innsamlet fakta/opplysninger fra temamøter og seminar. Videre vil det arbeides med innhold, metodikk og ferdigstillelse av materiell til prosjektets 3 delmål. Aktivitetene vil være 4 temamøter Temamøte 1: Presentasjon fra bruker som selv har erfaring med isolasjon og selvmordstanker. Temamøte 2: Erfaringer med bruk av kognitive mestringsteknikker i frivillige organisasjon. Temamøte 3: Kognitive mestringsteknikker. Innføring i ulike kognitive mestringsteknikker og erfaring med bruk av dem. Temamøte 4/Dagseminar: Presentasjon av humor og humoristisk sans fra medisinsk- og forskningsfaglig miljø. Gjennomføring av 2 lavterskelseminar og møteplasser som ivaretar og motiverer seminardeltakerne. Vi planlegger oppstart tidlig i september 2020. Prosjektgruppa møtes og fordeler oppgaver for første delen av prosjektet som er en fase hvor vi skal samle kompetanse, fakta og opplysninger. Dette er bakgrunnen for utarbeiding av presentasjon, innhold i lavterskelseminarene og møteplassen.Medlemmene i prosjektgruppa vil være ansvarlig for presentasjonsserien.

Fremdriftsplan

Start mnd/år Slutt mnd/år Milepel/aktivitet Sept. 2020 Juni 2022 Prosjektstart – planlegging Okt. 2020 Feb. 2021 Gjennomført temamøter, seminar Mars 2020 Jan. 2022 Presentasjonsserie – rekruttering Okt. 2021 Okt. 2021 Lavterskelseminar 1 Nov. 2021 Mai 2022 Møteplass – selvhjelpsgrupper Feb. 2022 Feb. 2022 Lavterskelseminar 2 Mai 2022 Sept. 2022 Sluttrapport DAM

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport humordiagnose.pdf

Prosjektleder/forsker

Jørn Rosland

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
“Humordiagnose”
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2020: kr 125 000, 2021: kr 58 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet