“Humordiagnose”

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Et forskningsprosjekt ved Medisinsk fakultetet, NTNU og universitetsklinikken ved St. Olav i Trondheim har faktisk vist at humor forlenger livet. Forskningsprosjektet ble publisert 11. desember, 2006: “Det var over tretti prosent redusert risiko for å være død to år senere, dersom pasienten hørte til den halvparten som skåret relativt høyt på sans for humor.” Med bakgrunn i humorens positive virkning, vitenskapelig påvist, mener vi at en persons humoristiske sans også kan øves og økes ved å avdekke kritiske forutsetninger og finne metodikk og øvelser som utvikler en bedre humoristisk sans.

Målsetting for prosjektet

Hjelpe mennesker ut av depresjon, isolasjon, ensomhet og fattigdom, og gi dem meningsfylte møteplasser og aktiviteter som øker livskvalitet og samfunnsdeltakelse. Utvikle presentasjon om humor for rekruttering. Gjennomføre lavterskelseminar og møteplasser/ selvhjelpsgrupper for deltakerne

Målgruppe

Mennesker som preges av depresjon, isolasjon, ensomhet, fattigdom og liten kontakt med arbeidsliv og samfunn.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

30

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektgruppa vil ha 5-10 dagseminar hvor vi deler erfaring og bearbeider innsamlet fakta/opplysninger fra temamøter og seminar. Videre vil det arbeides med innhold, metodikk og ferdigstillelse av materiell til prosjektets 3 delmål. Aktivitetene vil være 4 temamøter Temamøte 1: Presentasjon fra bruker som selv har erfaring med isolasjon og selvmordstanker. Temamøte 2: Erfaringer med bruk av kognitive mestringsteknikker i frivillige organisasjon. Temamøte 3: Kognitive mestringsteknikker. Innføring i ulike kognitive mestringsteknikker og erfaring med bruk av dem. Temamøte 4/Dagseminar: Presentasjon av humor og humoristisk sans fra medisinsk- og forskningsfaglig miljø. Gjennomføring av 2 lavterskelseminar og møteplasser som ivaretar og motiverer seminardeltakerne. Vi planlegger oppstart tidlig i september 2020. Prosjektgruppa møtes og fordeler oppgaver for første delen av prosjektet som er en fase hvor vi skal samle kompetanse, fakta og opplysninger. Dette er bakgrunnen for utarbeiding av presentasjon, innhold i lavterskelseminarene og møteplassen.Medlemmene i prosjektgruppa vil være ansvarlig for presentasjonsserien.

Fremdriftsplan for prosjektet

Start mnd/år Slutt mnd/år Milepel/aktivitet Sept. 2020 Juni 2022 Prosjektstart – planlegging Okt. 2020 Feb. 2021 Gjennomført temamøter, seminar Mars 2020 Jan. 2022 Presentasjonsserie – rekruttering Okt. 2021 Okt. 2021 Lavterskelseminar 1 Nov. 2021 Mai 2022 Møteplass – selvhjelpsgrupper Feb. 2022 Feb. 2022 Lavterskelseminar 2 Mai 2022 Sept. 2022 Sluttrapport DAM

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn. Et forskningsprosjekt ved Medisinsk fakultetet, NTNU og universitetsklinikken ved St. Olav i Trondheim har faktisk vist at humor forlenger livet. Pasienter med kronisk nyresvikt deltok i prosjektet. Resultat viste at det var over tretti prosent økning for å leve 2 ekstra år dersom pasienten hørte til den halvparten som skåret relativt høyt på sans for humor. Med bakgrunn i humorens positive virkning, vitenskapelig påvist, mener vi at en persons humoristiske sans også kan øves og økes ved god innsikt i humorens betydning for psykisk helse. Hovedmål:Hjelpe mennesker ut av depresjon, isolasjon, ensomhet og fattigdom, og gi dem meningsfylte møteplasser og aktiviteter som øker livskvalitet og samfunnsdeltakelse. Delmål 1. Utarbeide presentasjon om virkning og betydning av humor 2 Studieopplegg om humorens virkning på vår psykiske helse 3. Møteplasser som ivaretar og motiverer seminardeltakerne Målgruppe. Medlemmer i MH og andre frivillige organisasjoner

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Temavideoene som er produsert er materiellet som skal brukes i informasjons- og spredningsarbeid til frivillige organisasjoner, for så vidt også til arbeidslivet og offentlige avdelinger. Kombinert med studieopplegg for studieringer i frivillige organisasjoner brukes disse også som det faglige bakgrunnsmaterialet for oppgaver, refleksjon og aktivitet blant medlemmer. Temainndelingen mener vi er viktig for å vise mange sider ved humor og hvordan temaet påvirker oss på ulike måter. Det er egnet til å vekke nysgjerrighet og motivasjon. Ved siden av at studieopplegget kan gi hver enkelt bedre innsikt i hvordan humor påvirker vår psykiske helse, gir de også god innføring i hvordan frivillige organisasjoner bevisst kan bruke humor for å skape et trygt og godt miljø i organisasjonslivet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

22

Prosjektgjennomføring/Metode

Temamøter gjennomført i perioden: Temamøte 1 «Verktøykassa» utviklet ved Sagatun Brukerstyrt Senter. Mestringsteknikker fra «Å leve et friskere liv», utviklet ved Stanford University, California. Til norsk ved Lærings-og mestringssenteret, Sykehuset i Østfold. Temamøte 2 Kognitive mestringsteknikker, 15.sept.,2021 Temamøte 3 «Humordiagnose», 21. okt.Hvordan humor kan virke inn på vår psykiske helse. Temamøte 4 Fra livets mørke til gledesspreder, 18.nov. 2021 Personlige erfaringer v/Arnt Sæther. Temamøte 5 Ny presentasjon av «Humordiagnose», 12.okt. 2022 Samtale mellom komiker Sofie Frøysa og psykolog Torkjell Winje Materiellet ble utarbeid digitalt som temavideoer som kan lastes ned, og deltakere/organisasjoner kan bruke studiemateriellet individuelt eller i grupper. Metodikken for formidling av de ulike temaene har en form av samtale mellom «psykolog og pasient», men et viktig aspekt er at pasienten også reflekterer over sine erfaringer med psykiske utfordringer når psykologen forklarer hvordan humor kan påvirke vår psykiske helse. Et viktig aspekt er også at dette er knyttet til fersk forskning om humorens betydning og virkning.

Resultater og resultatvurdering

Følgende videoer er ferdigstilt og kan lastes ned. 0 Introduksjon av prosjektet. 1 Hva er psykisk helse – uhelse? 2 Hva er humor? 3 Hvorfor har mennesker humor? 4 Fire humortyper. 5 Vagusnerven. 6 Kan humor forlenge livet? 7 Kan man trene humoristisk sans? 8 Humor i arbeids- og organisasjonslivet. Studieopplegget er gjennomført i MH Oslo, Åpent hus, kl 12-14 lørdager i løpet av april/mai 2023 og i Samtalegruppa for menn, onsdager kl 18-20 i løpet av april/mai 2023. Totalt ca18 deltakere. % temamøter er gjennomført med ca 60 deltakere totalt. Ved å presentere temaene i dette formatet kan vi lettere nå et ut til store deler av frivillige organisasjoner og deres medlemmer. Studieopplegget kan brukes hvor som helst uten omkostninger. Videoene er tilrettelagt også med tekst for de som har behov for det.

Oppsummering og videre planer

Vi synes vi har fått til en god samlet presentasjon av begrepet humor. Videre synes vi at vi har fått til en utdyping av temaet som kan gi bedre personlig innsikt for enkeltmennesker. Vi er fornøyd med formatet/presentere stoffet gjennom korte videoer. Det er lett tilgjengelig. Og videre at stoffet presenteres som en samtale mellom en fagperson og en med brukererfaring/egne erfaringer med psykisk uhelse. Dette tror vi kan være en viktig faktor for å nå fram til mennesker som sliter med psykisk uhelse. Studieplan/videoene kan benyttes av mange gjennom Studieforbundet Funkis.

Prosjektleder

Jørn Rosland

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
“Humordiagnose”
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2020: kr 125 000, 2021: kr 58 000
Startdato
31.08.2021
Sluttdato
29.06.2023
Status
Avsluttet