Hva er hvor inne i hjernen? Hjernekartet viser vei

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

5000

Fremdriftsplan

1) Utarbeide hjernekartet, med rask høringsrunde ut til personer med afasi samt til gruppen LHL Hjerneslag Barn og Ungdom og LHL Hjerneslag Ung. Ansvarlig: Marita L. Bjerke og Hilde Magelssen. Tidsrom: 3. og 4. kvartal 2023. 2) Planlegge innhold, utvikle og produsere 3D-bilder og støttende filmsnutter/illustrasjoner. Ansvarlig: Marita L. Bjerke og Jan Helge Lillebo. Tidsrom: 1. kvartal 2024. 3) Trykking og utstansing av hjernekartet i papp (Andvord), distribuering til aktuelle mottakere som sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, brukere og likepersoner samt andre interessenter. Oppdatere og kvalitetssikre tekst og informasjon som er knyttet til 3D-bilder på nettsidene. Ansvarlig: Marita L. Bjerke i samarbeid med Hilde Magelssen Tidsrom: 2. kvartal 2024 4) Evaluere spredning og bruk av hjernekartet som tiltak. Kartlegge hvor mange hjernekart er sendt ut for bruk. Rapportering. Ansvarlig: Marita L. Bjerke Tidsrom: 3. kvartal 2024

Prosjektleder/forsker

Marita Lysstad Bjerke

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Hva er hvor inne i hjernen? Hjernekartet viser vei
Organisasjon
LHL
Beløp Bevilget
2023: kr 50 000, 2024: kr 350 000
Startdato
15.09.2023
Sluttdato
15.09.2024
Status
Under gjennomføring