Hva påvirker utviklingen av kols?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Kols er en kronisk sykdom som utvikles over mange år, og som for mange etterhvert gir betydelige begrensninger i livsutfoldelse. Vi har en gunstig utvikling i forhold til røyking i Norge, og røykeslutt er det viktigste tiltaket som kan begrense videre tap i lungefunksjon. Lungefunksjonen avtar imidlertid også normalt med alderen, så med økende levealder vil personer som har utviklet kols, fortsatt ha tap i lungefunksjon selv om de har sluttet å røyke.

Personer med kols har ofte andre kroniske sykdommer, blant annet hjertekar-sykdommer, osteoporose, angst og depresjon, diabetes type II. Disse gir ofte økte plager og begrensninger for pasienten utover det som skyldes kols. Like viktig som det er å oppdage og behandle kols på den beste måten, vil det derfor være viktig at disse andre kroniske sykdommer blir fulgt opp. Årsaken til at pasienter med kols har flere andre kroniske sykdommer kan være at de skyldes felles årsaksfaktorer (røyk, aldring, kost, inaktivitet osv.), men det er også mulig at underliggende betennelse eller mangel på f.eks. vitaminer kan ha betydning. Det er derfor viktig å avklare hvordan tilleggssykdommer, behandling av disse og underliggende sykdomsmekanismer påvirker langtidsforløpet ved kols. Alle disse sykdommer avdekkes og behandles for det meste i primærhelsetjenesten. For denne er det viktig med kunnskap som kan synliggjøre hvilke områder det er viktig å satse på for å bidra til

best mulig helsestatus for personer med kols i det lange løp. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) har samlet inn data i HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08) fra hele den voksne befolkningen i Nord-Trøndelag. I HUNT2 og HUNT3 supplerte Lungeprosjektet med innsamling av data på lungesymptomer, lungefunksjon og beintetthetsmålinger. Dataene har identifisert 4500 personer med mulig kols. I 2015 sendte vi ut et spørreskjema til de 3000 av disse som fortsatt var i live og levde i Nord-Trøndelag, og vi mottok svar fra 2000 personer. Spørsmålene omhandlet symptomer, forverrelser, medisinbruk, forverrelser, bruk av helsetjenester og helsestatus. Deltagerene ble også spurt om de samtykket i at oppdatert lungefunksjon, medisinbruk og kroniske sykdommer ble innhentet fra deres fastleger, nesten alle var positive til dette. Vi ønsker studere betydningen av kols, tilleggssykdommer og behandling på helsestatus, bruk av helsetjenster og dødelighet over en oppfølgingstid på 8-20 år.

Prosjektleder/forsker

Sigrid Anna Aalberg Vikjord

Hovedveileder

Arnulf Langhammer

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Hva påvirker utviklingen av kols?
Organisasjon
LHL
Org.ledd
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000
Startdato
14.08.2017
Sluttdato
19.06.2021
Status
Avsluttet