Hva skjer i luften med norsk allergifremkallende pollen?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Fremdriftsplan

Prosjektet inneholder fem milepæler for vellykket gjennomføring: datakonsolidering, dataanalyse, to vitenskapelige manuskripter og prosjektrapport. Dr. Carl Frisk vil lede prosjektet og være ansvarlig for hoved progresjonen i datakonsolidering og dataanalyse. Dr. Hallvard Ramfjord og Trond Einar Brobakk vil gi støtte og legge til rette for datautvinningen som vil lede inn i de nevnte milepælene. Disse aktivitetene forventes fullført i henholdsvis første og andre kvartal 2023. I løpet av denne tiden vil prosjektgruppen også legge til rette for kontakt med offentlige helsemyndigheter for å skape interesse for prosjektet innen det medisinske miljøet og offentlige helseetater. Når disse aktivitetene er fullført, vil prosjektlederen begynne å konsolidere funnene og sette i gang skrivingen av manuskriptet angående pollen kalenderen og sende det til et vitenskapelig tidsskrift med allergiorientering. Vi forventer at manuskriptet vil bli sendt inn i løpet av andre kvartal 2023, som vil falle sammen med en pressemelding og involvering av offentlige helseinstanser for maksimal oppsøking. Når manuskriptet til pollenkalenderen er sendt inn, vil det andre manuskriptet som omhandler den spatiotemporale variasjonen av pollen bli skrevet og sendt til et vitenskapelig tidsskrift med aerobiologisk orientering, med mål om å bli ferdigstilt i løpet av tredje kvartal 2023. Alle medlemmer av prosjektgruppen vil bidra til de endelige manuskriptinnleveringene. Til slutt, når disse aktivitetene er fullført, vil prosjektlederen sette i gang skrivingen av prosjektrapporten. Denne aktiviteten vil bli delt, og hele prosjektteamet vil bidra til å lage rapporten, med mål om at den skal være ferdig i løpet av fjerde kvartal 2023, rundt sluttdatoen for prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Carl A Frisk

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Hva skjer i luften med norsk allergifremkallende pollen?
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
, 2023: kr 300 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2023