Hverdagsglede for unge kreftrammede og pårørende

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Unge kreftrammede og unge pårørende står midt i en livskrise, og dette påvirker den psykiske helsen i stor grad. Unge kreftrammede må ofte ligge lenge på sykehus, må gjennom lange behandlingsløp. det endrer både utseende og funksjonsnivå. Unge pårørende kan ha det vanskelig i den rollen de står i. Særlig hvis de blir sittende med omsorgsoppgaver for alvorlige syke familiemedlemmer. De har mye dårlig samvittighet, og det kan være vanskelig å prioritere seg selv.

Målsetting

Ung Kreft og Rådet for psykisk helse ønsker med dette å bidra til å bedre livskvalitet og psykisk helse hos unge kreftrammede og pårørende. VI skal holde kurs i hverdagsglede, hvor deltakerne skal lære om og gjøre fem grep i sitt liv for å oppnå mer hverdagsglede.

Målgruppe

Unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år. Unge som går gjennom en livskrise, og som trenger hjelp til å bedre den psykiske helsen.

Antall personer i målgruppen

140

Beskrivelse av gjennomføring

Ung Kreft skal i samarbeid med Råder for psykisk helse videreutvikle kurset Hverdagsglede, til å passe for unge kreftrammede og pårørende. Kurset hverdagsglede tar utgangspunkt i norsk og internasjonal forskning på livsmestring og folkehelse. Kursmateriell henter inspirasjon fra positiv psykologi og har en kognitiv tilnærming til å ta i bruk egne ressurser. Kurset er basert på de fem viktigste aktivitetene som kan bidra til å fremme god psykisk helse og livskvalitet.1. være oppmerksom 2. Vær aktiv 3. Fortsett å lære 4. knytte bånd 5. Gi. Det er et veletablert kurs vi tar utgangspunkt i og som vi skal videreutvikle. Vi ønsker at det skal bli mer rom for bearbeiding av sorg og følelsesmessige belastninger, og vi ønsker å bake inn likepersonsarbeid og mer erfaringsutveksling. Det er mye god støtte i å snakke med andre i samme situasjon, og og hente inspirasjon fra hverandre i hvordan man kan oppnå mer hverdagsglede i en eller vanskelig livssituasjon.

Fremdriftsplan

Det er et ettårig prosjekt. Vi starter ut med videreutvikling av kurset. parallelt begynner vi å rekruttere/involvere frivillige og likepersoner som skal være involvert i arbeidet. Vi lager annonser og inviterer til et kurs på våren og et på høsten. Underveis og til slutt evaluerer vi prosjektet og måloppnåelse.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Hverdagsglede for kreftrammede og pårørende.pdf

Prosjektleder/forsker

Heidi Engelkor

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Hverdagsglede for unge kreftrammede og pårørende
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2022: kr 170 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring